Nyhed

Har du spørgsmål?

Er du elev, skal du tjekke din e-Boks. Du vil modtage vigtig information om den delvise genåbning efter påske.

Har du spørgsmål eller brug for en snak, så kontakt din lærer eller vejleder. Selvom vi arbejder hjemmefra, er vi på arbejde inden for almindelig arbejdstid. Klik her for at finde kontaktoplysninger

Du kan også ringe til den enkelte skole:

FGU-skolen i Køge
56 63 37 00
FGU-skolen i Ringsted
42 13 53 06
FGU-skolen i Faxe
41 78 66 49

Delvis genåbning efter påske

50% fysisk fremmøde for alle

Fra den 6. april kan vi byde alle vores elever velkomne til undervisning med fysisk fremmøde hver anden uge. I praksis betyder det, at halvdelen af eleverne modtager fysisk undervisning i fem sammenhængende hverdage, hvorefter den anden halvdel af eleverne gør det samme. I de uger, hvor eleverne ikke har undervisning med fysisk fremmøde, modtager de fjernundervisning. De elever, vi vurderer har særligt behov for det, fortsætter med at have fysisk fremmøde i det omfang, vi vurderer, de har behov. 

Få overblik over genåbningen på børne- og undervisningsområdet her

Testkrav

Der er fortsat krav om, at alle medarbejdere og elever lader sig teste ved fysisk fremmøde på skolerne, så de kan fremvise et negativt testresultat, som ikke er mere end 72 timer gammelt. 

Selvpodning under supervision

Som noget nyt skal vi efter påske stå for selvpodning under supervision på vores tre skoler. Vi har ansat supervisorer til FGU-skolerne i Køge, Ringsted og Faxe, der bliver uddannet til at løfte opgaven med at hjælpe eleverne med korrekt, sikker og tryg selvpodning. Det står eleverne frit for, om de ønsker at gøre brug af tilbuddet om selvpodning under supervision i skoletiden, eller om de lader sig teste andre steder uden for skoletiden, så længe de lever op til testkravet.

Læs om testkrav og selvpodning under supervision her