Kontakt FGU-skolen i Ringsted

FGU-skolen i Ringsted

På Ahorn Allé 48B i Ringsted ligger den ene af FGU Midt- og Østsjællands tre skoler. Her udbyder vi skoleåret 2022/2023 seks almene fag på den almene grunduddannelse (AGU) og fem værkstedsfag på produktionsgrunduddannelsen (PGU). De seks almene fag udbudt på FGU-skolen i Ringsted er: Dansk, Matematik, PASE, Engelsk, Naturfag og Kultur, Trivsel & Bevægelse. Læs mere om de almene fag, vi udbyder her. På FGU-skolen i Ringsted kan du også tage en erhvervsgrunddannelse (EGU), ligesom vi også udbyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Værkstedslinjer i Ringsted

SKØN

Drømmer du om at arbejde med kundeservice på en klinik? Interesserer du dig for skønhed, service og forretning? På SKØN har vi fokus på, hvordan man giver kunden en god oplevelse. I et realistisk klinikmiljø udfører vi forskellige frisør- og kosmetologbehandlinger og lærer om teorien bag. Vi øver os på hinanden, på øvelseshoveder og på kunder. Vi lærer at håndtere skønhedsbranchens værktøj og værnemidler, når vi arbejder med hårvask og hovedbundsmassage, styling, tilretning af bryn og vipper, opsætninger, kunstige negle mm. På SKØN lærer du bl.a. om kommunikation – personlig fremtoning – salg – kundeservice – arbejdsmiljø – anatomi – hygiejne – skønhedspleje og produktkendskab.

Uddannelser som SKØN kan pege hen imod: Kundeservicemedarbejder – Salgsassistent – Frisør – Kosmetolog – Butiksassistent – Receptionist – Negletekniker – Account Manager – Stylist.

Læs fagbilag for Handel & Kundeservice

Mad & Ernæring

På værkstedslinjen Mad & Ernæring får du indblik i, hvordan en hverdag i køkken-, kantine- og restaurationsbranchen kan se ud. Gennem den daglige produktion får du færdigheder i at sammensætte en sund og næringsrig kost og lave mad fra bunden af friske råvarer. Du lærer også at begå dig i et køkken, hvor teamwork er altafgørende. Du opnår en bred viden, så du kan videreuddanne dig f.eks. på ZBC eller Hotel- og Restaurantskolen. Dagligt producerer og serverer vi morgenmad og frokost til alle elever og medarbejdere på institutionens tre skoler.

Læs fagbilag for Mad & Ernæring

Fiskeri

På værkstedslinjen i Ringsted har vi fokus på fiskeri. Vi opdrætter tre forskellige fiskearter; havørred, gedde og karpe, og du kommer til at arbejde med hele processen fra indfangning af moderfisk, strygning og befrugtning, klækning og opfodring af yngel og udsætning. Du får kendskab til de biologiske kredsløb og lærer om, hvorfor det kan være nødvendigt at give naturen en hjælpende hånd for at opretholde en sund fiskebestand eller skabe naturlig balance i vandhuller, -løb og søer. Du får erfaring med at arbejde med vandløbs- og sørestaurering bl.a. for Gisselfeld Gods, som vi løser mange opgaver for.

Læs fagbilag for Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri

Byg, Bolig & Anlæg

Byg, Bolig & Anlæg har fokus på faglige temaer, der relaterer sig til bygge- og anlægsfagene samt de maritime håndværksfag. Eleverne arbejder med fremstilling, produktion og
service inden for det maritime område, byggeri, anlæg, ejendomsservice og dertil beslægtede fagområder.
Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, service- og anlægsopgaver samt kundekontakt. Eleverne opnår kompetence i produktion, afsætning af varer samt service- og tjenesteydelser.

Læs fagbilag for Byg, Bolig & Anlæg

Omsorg & Sundhed

På værkstedslinjen Omsorg & Sundhed bliver du undervist i fag, der relaterer sig til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. Undervisningen beskæftiger sig med omsorg og sundhed i forhold til børn og ældre målrettet udslusning til SOSU-uddannelserne samt de pædagogiske uddannelser. Du får viden om bl.a. pædagogik, børns udvikling, voksne med specielle behov, anatomi, fysiologi, sygdomslære, hygiejne og sundhedsfremme samt introduktion til forskellige typer af kost i forhold til sygdom og religion. Som led i undervisningen tager vi på studieture til f.eks. plejehjem, daginstitutioner, sygehuse mm.

Læs fagbilag for Omsorg & Sundhed