Hvad kan man bruge PGU til?

PGU giver eleverne færdigheder, de kan bruge til at få et ufaglært job. Består eleverne den afsluttende faglige prøve, får de et uddannelsesbevis, de kan bruge til at komme ind på en erhvervsuddannelse og blive faglært.

Produktions­grunduddannelse

På produktionsgrunduddannelsen (PGU) lærer eleverne om erhvervsfaglige temaer gennem 1/3 teori og 2/3 værkstedsproduktion. Samtidig bliver de undervist i fagene dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) med mulighed for valgfag.

Ti erhvervsfaglige temaer

På vores tre skoler i Køge, Faxe og Ringsted udbyder vi forskellige værkstedslinjer, der knytter sig til i alt ti erhvervsfaglige temaer. Eleverne skal vælge en værkstedslinje og deltage i skoleforløb med undervisning i det faglige tema, de har valgt.

Vil du vide mere?

Kontakt os på mail eller telefon, hvis du vil vide mere om produktionsgrunduddannelsen (PGU).

kontakt@fgu4you.dk42 13 53 13

Uddannelse på flere niveauer

Eleverne kan tage fagtemaerne på introniveau og efterfølgende på FGU 1, FGU 2 og FGU 3. På FGU 3 niveau afsluttes uddannelsen med et uddannelsesbevis efter en bestået faglig prøve.

Individuelle uddannelsesplaner

Hvilket værksted eleverne vælger og på hvilket niveau, afhænger af de individuelle uddannelsesplaner, de udarbejder i samarbejde med deres kommunale vejleder inden studiestart. Det er også af uddannelsesplanerne, det fremgår, hvor længe elevernes uddannelse forventes at tage. Undervejs i uddannelsen kan eleverne justere deres valg.

Optag

Vi har optag på PGU to gange om året i januar og august måned På vores basisforløb har vi løbende optag, så eleverne kan gå i gang, så snart de er klar til det.

Se FGU Midt- og Østsjællands ti erhvervsfaglige temaer herunder og læs mere om, hvilke værkstedslinjer skolerne i Køge, Faxe og Ringsted tilbyder.

Sådan bliver du elev

På FGU Midt- og Østsjælland har vi ingen adgangskrav. For at blive elev hos os skal du først tale med en UU-vejleder, i den kommune du bor i. UU-vejlederen skal målgruppevurdere dig for at finde ud af, om uddannelsen matcher dine ønsker og behov. Målgruppevurderingen er ikke en test eller en ny uddannelsesparathedsvurdering. Det er en samtale om dig og din situation, dine ønsker og drømme for fremtiden osv. Den er til for at sikre, at du kun starter på FGU, hvis det er det rigtige for dig.

Test om FGU er noget for dig

Vil du gerne teste, om FGU er noget for dig, kan du prøve uddannelsen og de forskellige fag af i et kort forløb på maksimalt to uger. Du behøver ikke være målgruppevurderet til FGU for at teste uddannelsen. Kontakt vejlederen på den skole, du gerne vil prøve, for at høre mere.

Gå i gang når du er klar

Vi har løbende optag på FGU Midt- og Østsjælland. Det betyder, at du kan gå i gang med vores basisforløb, så snart du er klar til det. Når du har gennemført basisforløbet, begynder du på det spor, du har valgt; Almen Grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Fortryder du dit valg, kan du ændre det undervejs. Vi har optag på vores tre spor i august og januar måned.