Søger du en praktikant?

Kontakt os på mail eller telefon, så finder vi sammen den bedst egnede kandidat blandt skolens elever.

kontakt@fgu4you.dk42 13 53 05

Praktikforløb og lærlinge

Hos FGU Midt- og Østsjælland kan vi hjælpe din virksomhed med at finde den helt rigtige praktikant eller lærling blandt eleverne på vores erhvervsgrunduddannelse. Vi besøger gerne din virksomhed for at høre mere om jeres behov, så vi sammen kan finde den bedst egnede kandidat. Papirarbejdet tager vi os af.  


Hvad er EGU?

Eleverne på vores erhvervsgrunduddannelse (EGU) lærer om et erhvervsfagligt tema gennem 1/3 teori og 2/3 virksomhedspraktik. Uddannelsen på op til to år er individuelt tilpasset den enkelte elev, der kan begynde uddannelsen, så snart en praktikaftale er indgået. Ud over at være i praktik, skal eleverne også deltage i skoleforløb med undervisning i det faglige tema, de har valgt, samt i dansk og matematik.
Læs mere om EGU

Hvilke elever går på EGU?

På FGU Midt- og Østsjællands erhvervsgrunduddannelse (EGU) går elever mellem 16 og 25 år, der af forskellige årsager har brug for at udvikle sig fagligt, socialt eller personligt for at komme videre i uddannelse eller job. Måske har de dårlige oplevelser fra deres folkeskoletid bag sig eller er i tvivl om, hvad de kan og vil. Måske er de faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage. Måske er de stødt på personlige problemer, der har gjort det svært for dem at passe en uddannelse eller et arbejde. Fælles for dem alle har de brug for succesoplevelser, der kan styrke deres motivation og tro på egne evner.

Hvad kræver det af min virksomhed?

Som virksomhed skal du have lyst
til at give et ungt menneske en ny mulighed. Du skal stille tydelige krav og
konkrete afgrænsede opgaver, og du skal give faglige udfordringer, som passer
til den unges kvalifikationer. Du skal engagere dig og interesse dig for, at
den unge føler sig godt tilpas i virksomheden. Alle EGU-elever har tilknyttet
en vejleder, som står til rådighed for både eleven og virksomheden under
forløbet. Det skal sikre, at samarbejdet forløber godt og skaber værdi for
begge parter.