Hvad kan man bruge EGU til?

EGU giver eleverne færdigheder, de kan bruge til at få et ufaglært job. Består eleverne den afsluttende faglige prøve, får de et uddannelsesbevis, de kan bruge til at komme ind på en erhvervsuddannelse og blive faglært.

Erhvervs­grunduddannelse

På erhvervsgrunduddannelsen (EGU) lærer eleverne om erhvervsfaglige temaer gennem 1/3 teori og 2/3 virksomhedspraktik. Samtidig bliver de undervist i fagene dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).

Otte erhvervsfaglige temaer

Eleverne skal vælge mellem otte erhvervsfaglige temaer. Ud over at være i praktik, skal eleverne også deltage i skoleforløb med undervisning i det faglige tema, de har valgt.

Uddannelse på flere niveauer

Eleverne kan tage fagtemaerne på introniveau og efterfølgende på FGU 1, FGU 2 og FGU 3. På FGU 3 niveau afsluttes uddannelsen med et uddannelsesbevis efter en bestået faglig prøve.

Individuelle uddannelsesplaner

Hvilket erhvervsfagligt tema eleverne vælger og på hvilket niveau, afhænger af de individuelle uddannelsesplaner, de udarbejder i samarbejde med deres kommunale vejleder inden studiestart. Det er også af uddannelsesplanerne, det fremgår, hvor længe elevernes uddannelse forventes at tage. Undervejs i uddannelsen kan eleverne justere deres valg.

Prøver

Som EGU-elev har du mulighed for at gå til prøve i dit fagtema, når du når FGU niveau 3. Derudover skal du til prøve i dansk og matematik på det niveau, der står i din uddannelsesplan. Går du ikke til prøve, har du mulighed for at få et bevis på de kompetencer, du har opnået i din tid på FGU. Læs mere om prøver i FGU her

Optag

Vi har løbende optag på EGU. Eleverne starter på uddannelsen, så snart en praktikaftale er indgået. Det er sammen med den kommunale vejleder, eleverne finder en praktikplads.

Ti forskellige værkstedslinjer
Omsorg & Sundhed Gartneriet Smeden eSport
Byg, Bolig & Anlæg UpDezine SKØN
Mad & Ernæring Mediegrafisk Fiskeri

Sådan bliver du elev

På FGU Midt- og Østsjælland har vi ingen adgangskrav. For at blive elev hos os skal du først tale med en UU-vejleder, i den kommune du bor i. UU-vejlederen skal målgruppevurdere dig for at finde ud af, om uddannelsen matcher dine ønsker og behov.

Målgruppevurderingen er ikke en test eller en ny uddannelsesparathedsvurdering. Det er en samtale om dig og din situation, dine ønsker og drømme for fremtiden osv. Den er til for at sikre, at du kun starter på FGU, hvis det er det rigtige for dig.

Test om FGU er noget for dig

Vil du gerne teste, om FGU er noget for dig, kan du prøve uddannelsen og de forskellige fag af i et kort forløb på maksimalt to uger. Du behøver ikke være målgruppevurderet til FGU for at teste uddannelsen. Kontakt vejlederen på den skole, du gerne vil prøve, for at høre mere.

Gå i gang, når du er klar

Vi har løbende optag på FGU Midt- og Østsjælland. Det betyder, at du kan gå i gang med vores basisforløb, så snart du er klar til det. Når du har gennemført basisforløbet, begynder du på det spor, du har valgt; Almen Grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Fortryder du dit valg, kan du ændre det undervejs. Vi har optag på vores tre spor i august og januar måned.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en EGU?
EGU står for erhvervsgrunduddannelse. Størstedelen af tiden er man i praktik i en virksomhed, men man deltager også i skoleforløb på FGU-skolen. Det er for dig, der gerne vil prøve tingene af i praksis og få erhvervserfaring.
Hvor lang tid tager en EGU-uddannelse?
Uddannelsen varer som udgangspunkt to år, men kan både forlænges og forkortes.
Hvad kan man bruge en EGU til?
EGU giver dig færdigheder, som du kan bruge til at få et ufaglært job. Består du den afsluttende faglige prøve, får du et uddannelsesbevis, du kan bruge til at komme ind på en erhvervsuddannelse og blive faglært.
Hvad betyder EGU?
Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en uddannelse, hvor du lærer erhvervsfaglige temaer gennem praktik og teori. Der er otte faglige temaer at vælge imellem, og uddannelsen tilbydes på forskellige niveauer.
Hvad er forskellen på FGU og EGU?
Den forberedende uddannelse (FGU) består af tre spor: almen grunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).
Hvad er lønnen som EGU-elev?
Når du er i praktik, får du elevløn efter gældende overenskomst svarende til ca. 9-12.000 kr. før skat.
Når du er på FGU-skolen får du udbetalt skoleydelse.