Hvad kan man bruge AGU til?

AGU styrker elevernes kompetencer inden for almene fag som f.eks. dansk og matematik. Med en afsluttende eksamen er AGU adgangsgivende til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Almen grunduddannelse

På den almene grunduddannelse (AGU) lærer eleverne almene fag som f.eks. dansk og matematik ved at kombinere 2/3 teori med 1/3 praksis. På alle vores tre skoler i Køge, Faxe og Ringsted udbyder vi ni almene fag.

Uddannelse på flere niveauer

Vi udbyder de almene fag på fire niveauer; intro, G (svarer til 9.-klasseniveau), E (svarer til 10. klasseniveau) og D (svarer til et niveau over 10. klasse).

Vil du vide mere?

Kontakt os på mail eller telefon, hvis du vil vide mere om den almene grunduddannelse (AGU).

kontakt@fgu4you.dk42 13 53 13

Individuelle uddannelsesplaner

Hvordan eleverne sammensætter fagene og på hvilket niveau, afhænger af de individuelle uddannelsesplaner, de udarbejder i samarbejde med deres kommunale vejleder inden studiestart. Det er også af uddannelsesplanerne, det fremgår, hvor længe elevernes uddannelse forventes at tage. Undervejs i uddannelsen kan eleverne justere deres valg.

Optag

Vi har optag på AGU to gange om året i januar og august måned. På vores basisforløb har vi løbende optag, så eleverne kan gå i gang, så snart de er klar til det.

Ni almene fag
Fag Niveau** Fag Niveau** Fag Niveau**
Dansk Intro, G, E og D Identitet og medborgerskab G PASE* G
Dansk som andetsprog Intro, G, E og D Matematik Intro, G, E og D Samfundsfag Intro, G, E og D
Engelsk Intro, G, E og D Naturfag Intro, G, E og D Teknologiforståelse G
* Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære ** G svarer til 9.-klasseniveau, E svarer til 10.-klasseniveau, D svarer til et niveau over 10. klasse

Sådan bliver du elev

På FGU Midt- og Østsjælland har vi ingen adgangskrav. For at blive elev hos os skal du først tale med en UU-vejleder, i den kommune du bor i. UU-vejlederen skal målgruppevurdere dig for at finde ud af, om uddannelsen matcher dine ønsker og behov. Målgruppevurderingen er ikke en test eller en ny uddannelsesparathedsvurdering. Det er en samtale om dig og din situation, dine ønsker og drømme for fremtiden osv. Den er til for at sikre, at du kun starter på FGU, hvis det er det rigtige for dig.

Test om FGU er noget for dig

Vil du gerne teste, om FGU er noget for dig, kan du prøve uddannelsen og de forskellige fag af i et kort forløb på maksimalt to uger. Du behøver ikke være målgruppevurderet til FGU for at teste uddannelsen. Kontakt vejlederen på den skole, du gerne vil prøve, for at høre mere.

Gå i gang når du er klar

Vi har løbende optag på FGU Midt- og Østsjælland. Det betyder, at du kan gå i gang med vores basisforløb, så snart du er klar til det. Når du har gennemført basisforløbet, begynder du på det spor, du har valgt; Almen Grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Fortryder du dit valg, kan du ændre det undervejs. Vi har optag på vores tre spor i august og januar måned.