Almen grunduddannelse

På den almene grunduddannelse (AGU) lærer eleverne almene fag som f.eks. dansk og matematik ved at kombinere 2/3 teori med 1/3 praksis. På vores tre skoler i Køge, Faxe og Ringsted udbyder vi en række forskellige almene fag. Ikke alle fag bliver udbudt på alle skoler, da det afhænger af efterspørgslen.

Uddannelse på flere niveauer

Vi udbyder de almene fag på fire niveauer; intro, G (svarer til 9.-klasseniveau), E (svarer til 10. klasseniveau) og D (svarer til et niveau over 10. klasse).

Individuelle uddannelsesplaner

Hvordan eleverne sammensætter fagene og på hvilket niveau, afhænger af de individuelle uddannelsesplaner, de udarbejder i samarbejde med deres kommunale vejleder inden studiestart. Det er også af uddannelsesplanerne, det fremgår, hvor længe elevernes uddannelse forventes at tage. Undervejs i uddannelsen kan eleverne justere deres valg.

Prøver

Som AGU-elev skal du til prøver i dansk/dansk som andetsprog og matematik på det niveau, der står i din uddannelsesplan. Derudover skal du til prøve i et fag, der bliver udtrukket til prøve. Går du ikke til prøve, har du mulighed for at få et bevis på de kompetencer, du har opnået i din tid på FGU. Læs mere om prøver i FGU her

Optag

Vi har optag på AGU to gange om året i januar og august måned. På vores basisforløb har vi løbende optag, så eleverne kan gå i gang, så snart de er klar til det.

Otte almene fag
Fag Niveau** Fag Niveau** Fag Niveau**
Dansk Intro, G, E og D Matematik Intro, G, E og D Samfundsfag Intro, G, E og D
Dansk som andetsprog Intro, G, E og D PASE* G Identitet og medborgerskab G
Engelsk Intro, G, E og D Naturfag Intro, G, E og D
Derudover tilbyder vi også faget Kultur, trivsel og bevægelse  *Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære ** G svarer til 9.-klasseniveau, E svarer til 10.-klasseniveau, D svarer til et niveau over 10. klasse

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en AGU?
AGU står for den almene grunduddannelse, og her kan du lære almene fag såsom dansk, matematik og engelsk. Undervisningen er 2/3 teoretisk viden og 1/3 praktisk erfaring. Med en afsluttende prøve er AGU adgangsgivende til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.
Hvad kan man bruge AGU til?
AGU styrker elevernes kompetencer inden for almene fag som f.eks. dansk og matematik. Med en afsluttende prøve er AGU adgangsgivende til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.