Vil du vide mere?

Kontakt vores STU-ansvarlige på mail eller telefon, hvis du vil vide mere om STU på FGU-skolen i Køge.

Jane Rosenkilde
jr@fgu4you.dk42 13 53 10

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt uddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år med særlige behov. Uddannelsen er individuelt tilpasset og målrettet dig, der pga. et handicap eller psykisk sårbarhed ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

FGU-skolen i Køge udbyder vi STU. Som STU-elev bliver du mødt, som den du er. Vi tager udgangspunkt i dine interesser, og vi finder sammen ud af, hvad du er god til.

Vi hjælper dig med at blive bedre til det, du allerede kan og til at finde glæden ved at lære nyt, også når det gælder det, du er mindre god til. Hos os er din personlige udvikling omdrejningspunktet.

Din skoledag som STU-elev

Som STU-elev er din skoledag tilrettelagt efter din personlige uddannelsesplan. To typiske skoledage kunne se således ud:

Skoledag med værksteds- og almenundervisning

Du møder du kl. 8.00 til fælles morgenmad i kantinen sammen med skolens øvrige elever. Du sidder til bords med de øvrige STU-elever og jeres lærer.

Efter morgenmaden har du værkstedsundervisning på det værksted, du er tilknyttet. Kl. 10 har du og alle andre elever tyve minutters pause. Efter ti-pausen har du matematik med dit STU-hold til kl. 13.30 afbrudt af 40 minutters frokostpause i kantinen, hvor du får serveret en lækker frokost tilberedt af skolens køkkenværksted.

Skoledag med botræning

Du møder kl. 8.00 i STU-huset, hvor du spiser morgenmad sammen med de andre STU-elever og jeres lærer. Efter morgenmaden planlægger I indkøb til den frokost, I sammen skal tilberede og til de madpakker, I skal bruge til jeres udflugt onsdag. Med indkøbssedlen i hånden tager I sammen ud at handle.

Tilbage i STU-huset tilbereder I en fælles frokost og taler om sund kost, håndtering af råvarer og køkkenhygiejne, og I planlægger morgendagens udflugt, herunder hvad I gerne vil se, transporttider, fornuftig påklædning mv. Klokken 13.30 har du fri.

Elementer i STU

STU består af forskellige elementer individuelt sammensat i din personlige uddannelsesplan.

Produktion og praksis

Som STU-elev har du mulighed for at blive tilknyttet et af skolens mange spændende værksteder. På den måde tager din hverdag udgangspunkt i produktion og praksis.

Du bruger dine hænder og lærer om forskellige faglige temaer på linjerne Omsorg & Sundhed, Mad & Ernæring, Byg, Bolig & Anlæg, Handel & Kundeservice, Gartneriet, Kommunikation & Medier eller Smedeværkstedet.

Teori og almene fag

Som STU-elev har du mulighed for at styrke dine kompetencer i teori og almene fag som f.eks. dansk og matematik. Hos os lærer du de almene fag på nye måder og med udgangspunkt i praksis.

Det betyder, at du f.eks. lærer om skriftsproget ved at skrive en indkøbsseddel eller om matematiske beregninger ved at måle mængden af ingredienser, du skal bruge til at bage en kage i STU-køkkenet.

Botræning

På STU arbejder vi med det, vi kalder botræning. Vores STU-elever har sammen med deres lærer indrettet en lille lejlighed med eget køkken.

Vi kalder det STU-huset. Her træner vi alle de færdigheder, det kræver at bo i eget hjem herunder at handle, lave mad, vaske tøj, indrette sig, rydde op, lægge et budget mv.

Vi arbejder også med at skabe et indholdsrigt og meningsfuldt fritidsliv, hvor det at være fysisk aktiv og indgå i sociale relationer styrker både krop og psyke. Motion, ture ud i naturen og sociale aktiviteter, der styrker sammenholdet, indgår derfor også som del af botræningen.

Studieture

Som STU-elev kommer du med på studieture. Vi finder sammen ud af, hvad vi kunne tænke os at opleve og hjælpes ad med at planlægge turene. Studieturene er en god adspredelse fra undervisningen på skolen, og de giver os nogle fælles oplevelser at tale om, der styrker sammenholdet og de sociale relationer.   

Praktik

Måske ved du ikke rigtig, hvilken vej du skal gå efter din tid som STU-elev? Måske ved du heller ikke helt, hvad dine ressourcer rækker til? Med et praktikophold kan du afprøve et erhverv og prøve dig selv af i virkeligheden. Vi hjælper dig med at finde en praktikplads, hvor du i trygge rammer kan blive afklaret om dine fremtidige muligheder.

Personlig udvikling

Din udvikling er det vigtigste under dit STU-forløb. Vi støtter dig i at udvikle dig fagligt, socialt og personligt. Hos os møder du andre unge som dig selv. Du indgår i et trygt læringsmiljø og bliver en del af et stærkt fællesskab på et lille hold af elever (3-5 elever). I trygge rammer kan du udvikle dig i dit eget tempo.

Sådan bliver du STU-elev

For at blive STU-elev, skal du først tale med en kommunal vejleder. Vejlederen vurderer, om STU er det rette for dig. Bliver du visiteret til en STU, inviterer vi dig og din kommunale vejleder til et opstartsmøde, hvor du møder skolens afdelingschef, vores STU-ansvarlige og din vejleder på skolen.

Test om STU er noget for dig

Vil du gerne teste, om STU er noget for dig, kan vi tilbyde dig et praktikophold af tre dages varighed. I løbet af de tre dage kan du få en fornemmelse af, hvordan hverdagen som STU-elev på FGU-skolen ser ud, og du kan få en rundvisning på skolen, se værkstederne og møde de andre STU-elever.

Gå i gang når du er klar

Vi har løbende optag på STU. Når du påbegynder din STU, tilrettelægger vi en individuel uddannelsesplan sammen med dig, der beskriver de mål, vi sammen arbejder mod under din uddannelse.

NB! Vi udbyder pt. kun særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på FGU-skolen i Køge.

Fra STU til FGU

Når du har gennemført din STU, vurderer din kommunale vejleder, om det vil give god mening for dig at fortsætte som elev på den forberedende grunduddannelse (FGU). Hos os har du mulighed for en god brobygning i kendte og trygge rammer.

Du kender allerede skolen og mange af de mennesker, der som dig har deres daglige gang her. FGU er en forberedende grunduddannelse på op til to år, der styrker dine faglige, personlige og sociale kompetencer, så du kan komme videre i job eller ungdomsuddannelse.

Uanset hvad du skal efter dit STU-forløb, så arbejder vi med din udvikling ud fra de mål, der er formuleret i din personlige uddannelsesplan. Læs mere om FGU

Vores tilgang til STU

På FGU-skolen i Køge har vi mange års erfaring med at tilrettelægge STU-forløb for unge med fysiske og psykiske udfordringer. Vi har særligt fokus på at skabe trygge læringsrum i ganske små hold, hvor eleverne oplever en struktureret hverdag med masser af lærerkontakt til en fast underviser.

Som FGU-institution har vi mulighed for at tilbyde vores STU-elever en praksisnær undervisning og tilknytning til et af skolens mange værksteder, der kan bygge bro til en efterfølgende forberedende grunduddannelse (FGU). Vi skræddersyr STU-forløbet til den enkelte unge med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige, personlige og sociale kompetencer og med fokus på løbende progression.

Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og vi arbejder derfor med at skabe stærke relationer, og vi har løbende samtaler med eleverne om, hvordan det går, så vi støtter dem bedst muligt i deres udvikling.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er STU?

STU er et uddannelsesforløb målrettet unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.
Hvor gammel skal man være til STU?

STU er et uddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år med særlige behov.
Hvad er forskellen på FGU og STU?

Forskellen mellem STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og FGU (Forberedende Grunduddannelse) ligger primært i deres målgrupper og formål.
STU er rettet mod unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, hvor fokus ligger på individuel tilpasning, botræning og støtte til at gennemføre en uddannelse eller opnå beskæftigelse. FGU er en skoleform for unge under 25 år, der har brug for faglig, social og personlig udvikling for at komme videre i uddannelse eller job.
Er STU en kompetencegivende uddannelse?

STU er ikke formelt kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål at hjælpe unge med særlige behov til at opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.
Hvad kan man blive med en STU?

Efter afslutning af STU kan din kommunale vejleder overveje, om FGU er et passende næste skridt for dig. Hos FGU får du mulighed for en glidende overgang med fokus på at styrke dine faglige, personlige og sociale kompetencer, uanset om du sigter mod job eller videre uddannelse.
Hvad får man i uddannelseshjælp på STU?

Det er kommunen, der står for udbetalingen, når du er STU-elev.
Hvor længe kan man være på en STU?

Den særligt tilrettelagte uddannelse er et 3-årigt forløb.
Hvad er et STU-forløb?

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt tilbud til unge med særlige behov mellem 16 og 25 år, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse på grund af handicap eller psykisk sårbarhed.
Uddannelsen er individuelt tilpasset og fokuserer på personlig udvikling, praktiske færdigheder, teoretisk undervisning og botræning, hvor eleverne også deltager i studieture og praktikophold for at afklare fremtidige muligheder
Hvad får man udbetalt på en STU?

Det er kommunen, der står for udbetalingen, når du er STU-elev.