Kontakt skolen i Ringsted

Ahorn Allé 48 (Bygning 3)
4100 Ringsted
51 39 59 22

Ahorn Allé 1
4100 Ringsted
51 39 59 21

kontakt@fgu4you.dksikkerpost@fgu4you.dk

Ringsted

På Ahorn Allé 48 i Ringsted ligger den ene af FGU Midt- og Østsjællands tre skoler. På FGU-skolen i Ringsted udbyder vi ni almene fag og ni værkstedslinjer, der knytter sig til ni forskellige erhvervsfaglige temaer. AGU-elever i Ringsted modtager undervisning i udlånte lokaler hos VUC Vestsjælland Syds Ringsteds-afdeling på Ahorn Allé 1.

Værkstedslinjer i Ringsted

Omsorg & Sundhed

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. Undervisningen beskæftiger sig med børn, ældre og handikappede og er målrettet udslusning til SOSU uddannelserne samt de pædagogiske uddannelser. Eleverne får konkret viden om bl.a. pædagogik, børns udvikling, voksne med specielle behov, anatomi, fysiologi, sygdomslære, sundhedsfremme og hygiejne.

Læs fagbilag for Omsorg & Sundhed

Handel & Kundeservice

På værkstedet få du erfaring med alt det, der er relevant, når man arbejder med handel og kundeservice f.eks. butiksindretning, visuel varepræsentation, kundegrupper, personligt salg og service, administration og regnskab. Du lærer, hvordan du indretter en butik, hvordan du får en god kontakt til kunderne og hvordan du sælger et produkt. Du kommer til at arbejde med projekter på en kreativ og praktisk måde under forskellige temaer som f.eks. halloween, valentinsdag og jul. Vi tager på virksomhedsbesøg og får besøg af folk fra erhvervslivet i Ringsted, så du kan opleve, hvordan handel og kundeservice foregår i praksis og måske få gode idéer til, hvordan din egen fremtid kan se ud.

Læs fagbilag for Handel & Kundeservice

Turisme, Kultur & Fritid

På værkstedslinjen Turisme, Kultur & Fritid arbejder du kreativt og får derigennem modet til at afprøve dine ideer, tro på dig selv og det, du kan. Samtidig kan du blive afklaret mod et fremtidigt erhverv. Du lærer at fordybe dig i en læreproces, der understøttes af et tværfagligt miljø hvor dansk, matematik mm. er en naturlig del af hverdagen. På værkstedet arbejder vi med kreative processer fra idé til færdig produktion. Du får fingrene i forskellige materialer og værktøjer som f.eks. pensler, skære- og elektroniske værktøjer. Sammen med din faglærer og kammerater på linjen arbejder du med forskellige former for events, tager på ekskursioner og udforsker forskellige seværdigheder. Du kommer også til at arbejde med din fysiske aktivitet som f.eks. walk n´talk og mindfulness på et niveau, hvor alle kan være med.

Læs fagbilag for Turisme, Kultur & Fritid

Mad & Ernæring

På værkstedslinjen Mad & Ernæring får du indblik i, hvordan en hverdag i køkken-, kantine- og restaurationsbranchen kan se ud. Gennem den daglige produktion får du færdigheder i at sammensætte en sund og næringsrig kost og lave mad fra bunden af friske råvarer. Du lærer også at begå dig i et køkken, hvor teamwork er altafgørende. Du opnår en bred viden, så du kan videreuddanne dig f.eks. på ZBC eller Hotel- og Restaurantskolen. Dagligt producerer og serverer vi morgenmad og frokost til alle elever og medarbejdere på institutionens tre skoler.

Læs fagbilag for Mad & Ernæring

Miljø & Genbrug

På værkstedslinjen Miljø & Genbrug tager vi udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Du få kendskab til miljøet omkring dig, og du lærer om miljø- og genbrugsmærkning. Hvad betyder mærkningen egentlig, og hvilken betydning har det, om vi som forbrugere køber produkter, der er mærket eller ej? Du lærer om naturen og de vilde dyr og insekter, der lever omkring skolen. Vi fremstiller insekthoteller, fuglehuse mm. og arbejder med skolens affald, som vi sorterer til genbrug og affaldsplads. Som led i undervisningen besøger vi den lokale genbrugsplads, genbrugsbutikker, forbrændingsanlæg m.m.

Læs fagbilag for Miljø & Genbrug

Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri

På værkstedslinjen i Ringsted har vi fokus på fiskeri. Vi opdrætter tre forskellige fiskearter; havørred, gedde og karpe, og du kommer til at arbejde med hele processen fra indfangning af moderfisk, strygning og befrugtning, klækning og opfodring af yngel og udsætning. Du får kendskab til de biologiske kredsløb og lærer om, hvorfor det kan være nødvendigt at give naturen en hjælpende hånd for at opretholde en sund fiskebestand eller skabe naturlig balance i vandhuller, -løb og søer. Du får erfaring med at arbejde med vandløbs- og sørestaurering bl.a. for Gisselfeld Gods, som vi løser mange opgaver for.

Læs fagbilag for Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri

Byg, Bolig & Anlæg

Byg, Bolig & Anlæg har fokus på faglige temaer, der relaterer sig til bygge- og anlægsfagene samt de maritime håndværksfag. Eleverne arbejder med fremstilling, produktion og
service inden for det maritime område, byggeri, anlæg, ejendomsservice og dertil beslægtede fagområder.
Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, service- og anlægsopgaver samt kundekontakt. Eleverne opnår kompetence i produktion, afsætning af varer samt service- og tjenesteydelser.

Læs fagbilag for Byg, Bolig & Anlæg

Kommunikation & Medier

På værkstedslinjen opnår du bl.a. almen viden om computer, foto/video og billedbehandling. Vi producerer skoleblad, hjemmesider, brochurer, plakater og meget andet. Du får også mulighed for at arbejde kreativt i både 2D og 3D tegneprogrammer og gøre dit design levende i form af 3D figurer, klistermærker, print på T-shirts og lign. Vi tilbyder it-support af både egne maskiner og netværk samt udstyr fra eksterne kunder. Supporten består i alt fra fejlfinding og fjernelse af f.eks. vira og andet skadeligt software til at udskiftning af defekt hardware. Fordi vi anvender software og udstyr, som ligner det, man anvender på de fleste uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser opnår du kompetencer, du kan bruge i rigtig mange sammenhænge.

Læs fagbilag for Kommunikation & Medier

Industri, Plast & Metal

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til industriel produktion, fremstilling og design. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter med reel produktion af varer, der enten produceres på bestilling eller efterfølgende bliver solgt. Eleverne anvender værktøj, udstyr og relevante materiale i produktionen.

Læs fagbilag for Industri, Plast & Metal