Kontakt FGU-skolen i Ringsted

Ahorn Allé 48B
4100 Ringsted
42 13 53 06

Ahorn Allé 1
4100 Ringsted

kontakt@fgu4you.dksikkerpost@fgu4you.dk

FGU-skolen i Ringsted

På Ahorn Allé 48B i Ringsted ligger den ene af FGU Midt- og Østsjællands tre skoler. På FGU-skolen i Ringsted udbyder vi per januar 2020 syv almene fag og fire værkstedslinjer, der knytter sig til fire forskellige erhvervsfaglige temaer. AGU-elever i Ringsted modtager undervisning i udlånte lokaler hos VUC Vestsjælland Syds Ringsteds-afdeling på Ahorn Allé 1.

De syv almene fag udbudt på FGU-skolen i Ringsted er: Dansk, Dansk som Andetsprog, Matematik, PASE, Identitet & Medborgerskab, Engelsk og Naturfag. Læs mere om de almene fag, vi udbyder her.

Værkstedslinjer i Ringsted

Handel & Kundeservice

På værkstedet få du erfaring med alt det, der er relevant, når man arbejder med handel og kundeservice f.eks. butiksindretning, visuel varepræsentation, kundegrupper, personligt salg og service, administration og regnskab. Du lærer, hvordan du indretter en butik, hvordan du får en god kontakt til kunderne og hvordan du sælger et produkt. Du kommer til at arbejde med projekter på en kreativ og praktisk måde under forskellige temaer som f.eks. halloween, valentinsdag og jul. Vi tager på virksomhedsbesøg og får besøg af folk fra erhvervslivet i Ringsted, så du kan opleve, hvordan handel og kundeservice foregår i praksis og måske få gode idéer til, hvordan din egen fremtid kan se ud.

Læs fagbilag for Handel & Kundeservice
Eleverne fra Handel & Kundeservice har lavet egen hjemmeside

Mad & Ernæring

På værkstedslinjen Mad & Ernæring får du indblik i, hvordan en hverdag i køkken-, kantine- og restaurationsbranchen kan se ud. Gennem den daglige produktion får du færdigheder i at sammensætte en sund og næringsrig kost og lave mad fra bunden af friske råvarer. Du lærer også at begå dig i et køkken, hvor teamwork er altafgørende. Du opnår en bred viden, så du kan videreuddanne dig f.eks. på ZBC eller Hotel- og Restaurantskolen. Dagligt producerer og serverer vi morgenmad og frokost til alle elever og medarbejdere på institutionens tre skoler.

Læs fagbilag for Mad & Ernæring

Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri

På værkstedslinjen i Ringsted har vi fokus på fiskeri. Vi opdrætter tre forskellige fiskearter; havørred, gedde og karpe, og du kommer til at arbejde med hele processen fra indfangning af moderfisk, strygning og befrugtning, klækning og opfodring af yngel og udsætning. Du får kendskab til de biologiske kredsløb og lærer om, hvorfor det kan være nødvendigt at give naturen en hjælpende hånd for at opretholde en sund fiskebestand eller skabe naturlig balance i vandhuller, -løb og søer. Du får erfaring med at arbejde med vandløbs- og sørestaurering bl.a. for Gisselfeld Gods, som vi løser mange opgaver for.

Læs fagbilag for Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri

Byg, Bolig & Anlæg

Byg, Bolig & Anlæg har fokus på faglige temaer, der relaterer sig til bygge- og anlægsfagene samt de maritime håndværksfag. Eleverne arbejder med fremstilling, produktion og
service inden for det maritime område, byggeri, anlæg, ejendomsservice og dertil beslægtede fagområder.
Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, service- og anlægsopgaver samt kundekontakt. Eleverne opnår kompetence i produktion, afsætning af varer samt service- og tjenesteydelser.

Læs fagbilag for Byg, Bolig & Anlæg

Omsorg & Sundhed

På værkstedslinjen Omsorg & Sundhed bliver du undervist i fag, der relaterer sig til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. Undervisningen beskæftiger sig med omsorg og sundhed i forhold til børn og ældre målrettet udslusning til SOSU-uddannelserne samt de pædagogiske uddannelser. Du får viden om bl.a. pædagogik, børns udvikling, voksne med specielle behov, anatomi, fysiologi, sygdomslære, hygiejne og sundhedsfremme samt introduktion til forskellig typer af kost i forhold til sygdom og religion. Som led i undervisningen tager vi på studieture til f.eks. plejehjem, daginstitutioner, sygehuse mm.

Læs fagbilag for Omsorg & Sundhed