Strategi

Som nystartet organisation har FGU Midt- og Østsjælland en strategiramme, der gælder for de første år. Derefter vil skolen udvikle strategirammer, der løber over længere tid. I den første strategiramme dækker de overordnede strategiske rammer følgende:

1. Den unges overgang til uddannelse eller beskæftigelse

Andelen af unge, der opnår uddannelse, eller overgår direkte til ordinær uddannelse eller beskæftigelse efter FGU, skal løbende forbedres på skoleniveau:

• Vi vil være blandt de ti bedste FGU skoler
• Vi lykkes, når den unge stadig er i gang fire måneder efter ophør
• Vi stiller krav om, at vi lever op til de forventninger, vores aftagere har til den unge

2. Den unges trivsel

Trivslen på FGU skal løbende styrkes. Udviklingen følges i en ny national obligatorisk årlig trivselsmåling:

• Vi vil udvikle et studiemiljø, som også inddrager den unge
• Vi tror på, at medarbejdernes trivsel også har betydning for den unges. Derfor har MTU og ETU begge betydning

3. Den unges fravær

Institutionerne registrerer og arbejder målrettet med de unges fravær, herunder ved at afdække og afhjælpe årsagerne hertil

• Vi skal have fokus på konsekvent opfølgning på fravær
• De ansatte skal være de normsættende rollemodeller
• Vi har fokus på at fastholdelsen sker gennem en god arbejdskultur

Download FGU Midt- og Østsjællands strategiimplementeringsplan som PDF

Bliv vejledt

Om du er kommende elev eller under uddannelse, står vi altid klar med vejledning til dig.

Kontakt en vejleder

Bliv elev

Vi har løbende optag på vores basisforløb og optag på vores tre spor i august og januar måned.

Sådan bliver du elev