Kontakt skolen i Køge

Køge

På Klemmenstrupgård i Køge ligger den ene af FGU Midt- og Østsjællands tre skoler, og det er også her, administrationen har hjemme. På skolen i Køge udbyder vi ni almene fag og ti værkstedslinjer, der knytter sig til ti forskellige erhvervsfaglige temaer.

Værkstedslinjer i Køge

Omsorg & Sundhed

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. Undervisningen beskæftiger sig med børn, ældre og handikappede og er målrettet udslusning til SOSU uddannelserne samt de pædagogiske uddannelser. Eleverne får konkret viden om bl.a. pædagogik, børns udvikling, voksne med specielle behov, anatomi, fysiologi, sygdomslære, sundhedsfremme og hygiejne.

Læs fagbilag for Omsorg & Sundhed

 

Turisme, Kultur & Fritid

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til til event, oplevelse, entreprenørskab, kunst og kultur. Undervisningen beskæftiger sig med kreative processer, opbygning, pleje og udvidelse af netværk og med kulturproduktionens forskellige elementer: idégenerering, research, planlægning, markedsføring/PR, produktion, afvikling, servicering og evaluering.

Læs fagbilag for Turisme, Kultur & Fritid

Mad & Ernæring

Eleverne får et indblik i, hvordan en hverdag i køkken-, kantine- og restaurationsbranchen kan se ud. Gennem det daglige teamwork, der er nødvendigt for at få et køkken til at fungere, lærer eleverne en række sociale spilleregler. Gennem den daglige praksis får eleverne færdigheder i at sammensætte en sund og næringsrig kost for sig selv såvel som for andre. Mad & Ernæringslinjen serverer dagligt frokost til alle elever og medarbejdere på institutionens tre skoler.

Læs fagbilag for Mad & Ernæring

Byg, Bolig & Anlæg

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til bygge-, anlægs- og ejendomsservicefagene. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, fremstilling, service- og anlægsopgaver samt kundekontakt. Eleverne opnår kompetence i produktion, afsætning af varer samt service- og tjenesteydelser.

Læs fagbilag for Byg, Bolig & Anlæg

 

Handel & Kundeservice

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til kontor, handel og kundeservice. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter, projekter, events eller i virksomheder med reel afsætning af varer og serviceydelser som mål.

Læs fagbilag for Handel & Kundeservice

Miljø & Genbrug

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til miljø og genbrug. Undervisningen beskæftiger sig med fremstilling og produktion til forskellige forbrugergrupper eller kunder, hvor miljø og genbrug samt bæredygtighed er det centrale emne.

Læs fagbilag for Miljø & Genbrug

Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til jordbrug, skovbrug og fiskeri. Undervisningen beskæftiger sig med produktion/tjenesteydelser, kvalitetsforståelse, afsætning, branchekendskab og sikkerhed samt vejledning i biologiske og økologiske sammenhænge.

Læs fagbilag for Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri

Kommunikation & Medier

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til kommunikation og medier. Undervisningen beskæftiger sig bl.a. med grafisk produktion og medieproduktion. Eleverne arbejder med billedbehandling, foto, grafik, brochurer, tryk, storformatsprint og lejlighedsvis video/videoredigering. I opgaveløsningen arbejder eleverne i grafiske programmer fra Adobe herunder Photoshop, Illustrator og Indesign.

Læs fagbilag for Kommunikation & Medier

Service & Transport

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til service og transport herunder søfart. Eleverne arbejder med håndtering, produktion, servicering samt levering af serviceydelser og produkter til forskellige forbrugergrupper og/eller kunder inden for service- og transportsektoren.

Læs fagbilag for Service & Transport

Industri, Plast & Metal

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til industriel produktion, fremstilling og design. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter med reel produktion af varer, der enten produceres på bestilling eller efterfølgende bliver solgt. Eleverne anvender værktøj, udstyr og relevante materiale i produktionen.

Læs fagbilag for Industri, Plast & Metal