Kontakt skolen i Køge

Køge

På Klemmenstrupgård i Køge ligger den ene af FGU Midt- og Østsjællands tre skoler, og det er også her, administrationen har hjemme. På skolen i Køge udbyder vi ni almene fag og ti værkstedslinjer, der knytter sig til ti forskellige erhvervsfaglige temaer.

Værkstedslinjer i Køge

Omsorg & Sundhed

På værkstedslinjen Omsorg & Sundhed bliver du undervist i fag, der relaterer sig til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. Undervisningen beskæftiger sig med børn, ældre og handikappede og er målrettet udslusning til SOSU-uddannelserne samt de pædagogiske uddannelser. Du får konkret viden om bl.a. pædagogik, børns udvikling, voksne med specielle behov, anatomi, fysiologi, sygdomslære, hygiejne og sundhedsfremme. Som led i undervisningen tager vi på studieture til f.eks. plejehjem, daginstitutioner, sygehuse mm.

Læs fagbilag for Omsorg & Sundhed

 

Turisme, Kultur & Fritid

På værkstedslinjen Turisme, Kultur & Fritid arbejder vi kreativt, teoretisk og praktisk med ekskursioner, seværdigheder og forskellige former for events. Du stifter bekendtskab med hele processen fra den gode idé til planlægning, praktisk afprøvning, markedsføring, budgettering, gennemførelse og evaluering. Eksempelvis deltager vi i det årlige CAMPUS+, bankospil, Kyndelmisse i Køge og Køge Sportevent. Vi arbejder også med fysisk aktivitet, bevægelse og træning på et niveau, hvor alle kan være med. Som led i undervisningen deltager vi i forskellige events og sportsarrangementer og tager på ekskursioner til kulturelle institutioner og seværdigheder.

Læs fagbilag for Turisme, Kultur & Fritid

Mad & Ernæring

På værkstedslinjen Mad & Ernæring får du indblik i, hvordan en hverdag i køkken-, kantine- og restaurationsbranchen kan se ud. Gennem den daglige produktion får du færdigheder i at sammensætte en sund og næringsrig kost og lave mad fra bunden af friske råvarer. Du lærer også at begå dig i et køkken, hvor teamwork er altafgørende. Du opnår en bred viden, så du kan videreuddanne dig f.eks. på ZBC eller Hotel- og Restaurantskolen. Dagligt producerer og serverer vi morgenmad og frokost til alle elever og medarbejdere på institutionens tre skoler. I Køge leverer vi også mad ud ad huset.

Læs fagbilag for Mad & Ernæring

Byg, Bolig & Anlæg

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til bygge-, anlægs- og ejendomsservicefagene. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, fremstilling, service- og anlægsopgaver samt kundekontakt. Eleverne opnår kompetence i produktion, afsætning af varer samt service- og tjenesteydelser.

Læs fagbilag for Byg, Bolig & Anlæg

 

Handel & Kundeservice

Har du interesse for det kreative, er du serviceminded og har du flair for handel? På værkstedslinjen Handel & Kundeservice får fantasien frit løb. Du arbejder med mange forskellige materialer – både nyt og genbrug. Produkter skabt af DIG sælger vi i skolens butik på FGU-skolen i Køge og til Torvedag på Køge Torv. Arbejdet i værkstedet giver dig erfaring med bl.a. idèudvikling, varekendskab, dekoration, kundebetjening, salg, service, regnskab og meget mere. Du får udforsket din kreative side og opnår kompetencer, du kan bruge i mange forskellige sammenhænge i dit videre uddannelses- og arbejdsliv.

Læs fagbilag for Handel & Kundeservice

Miljø & Genbrug

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til miljø og genbrug. Undervisningen beskæftiger sig med fremstilling og produktion til forskellige forbrugergrupper eller kunder, hvor miljø og genbrug samt bæredygtighed er det centrale emne.

Læs fagbilag for Miljø & Genbrug

Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri

På værkstedslinjen i Køge har vi fokus på planteproduktion. Du får dine daglige gang i vores 1200m2 store væksthus/drivhus, hvor du er med i produktionen fra frø til færdig salgsvare samt levering til lokale butikker og havecentre. Vi kobler teori til det praktiske arbejde, og du stifter bekendtskab med årstidens planter, sommerblomster, julestjerner, løgplanter, stueplanter og flerårige planter. Du lærer også forskellige former for sæsonbestemt binderi som f.eks. sammenplantninger, juledekorationer, adventskranse, gravpynt mv. Som led i undervisningen besøger vi virksomheder, fagskoler og fagmesser inden for jordbrug, skovbrug og fiskeri.

Læs fagbilag for Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri

Kommunikation & Medier

Kunne du tænke dig at lære mere om kommunikation og de medier, som omgiver dig i din dagligdag?
På værkstedslinjen Kommunikation & Medier får du bl.a. indsigt i kommunikationsmodeller, design og designprocesser. Via oplæring, gruppearbejde og sidemandsoplæring lærer du at løse opgaver inden for billedbehandling, foto, grafik, tryk, storformatsprint, podcasts, SoMe og lejlighedsvis video/videoredigering. Vi laver opgaver i huset og på bestilling ud af huset som f.eks. visitkort, klistermærker, badges, roll-ups, plakater, brochurer og meget mere. Du kommer til at arbejde i grafiske programmer som f.eks. Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere Pro, Audition og MS Office.

Læs fagbilag for Kommunikation & Medier

Service & Transport

På værkstedslinjen Service & Transport arbejder vi med håndtering, produktion, servicering samt levering af serviceydelser og produkter til forskellige forbrugergrupper og kunder inden for service- og transportsektoren. Du kommer til at arbejde med planlægning af services og lærer at kommunikere med kunder, tage ansvar for dine opgaver og overholde deadlines.

Læs fagbilag for Service & Transport

Industri, Plast & Metal

På værkstedslinjen Industri, Plast & Metal arbejder vi med industriel produktion, fremstilling og design med særligt fokus på smedefaget. Du lærer at klippe, skære, svejse og slibe i metal og producere produkter på bestilling og som led i vores faste produktion, som bliver solgt i skolens butik og til torvedage på Køge Torv. Du lærer at begå dig og indgå i et arbejdsfællesskab på værkstedet eller i skurvognen, hvor man løfter i flok og hjælper hinanden. Du lærer også at håndtere maskiner, og du får et kompetencegivende kursusbevis i arbejdsmiljø og -sikkerhed ved svejsning og termisk skæring (paragraf 17 kursus).

Læs fagbilag for Industri, Plast & Metal