Hvad er FGU?

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er en helt ny skoleform for dig under 25 år, der har brug for at udvikle dig fagligt, socialt eller personligt for at komme videre i uddannelse eller job.

Bor du i Køge, Faxe, Stevns, Ringsted og Sorø Kommune, og er du hverken i gang med en uddannelse eller i job, kan FGU Midt- og Østsjælland være din vej videre.

Hos os får du hjælp til at finde din personlige motivation og sætte retning på din fremtid. Samtidig bruger du både hoved og hænder til at lære en masse fagligt. Du bliver en del af et stærkt fællesskab med mulighed for masser af sociale aktiviteter.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vælg mellem tre spor

Den 1. august 2019 slår vi dørene op for vores tre skoler i Køge, Faxe og Ringsted. Her kan du få en forberedende uddannelse på op til to år med udgangspunkt i ét af tre spor:

Med en afgående eksamen giver AGU dig adgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Med en afsluttende faglig prøve giver PGU og EGU dig adgang til erhvervsuddannelserne.

Bliv klogere på dig selv

Som elev på FGU Midt- og Østsjælland bliver du klogere på dig selv, samtidig med at du får en uddannelse, du rent faktisk kan bruge til noget.

Vi giver dig mulighed for at prøve dig selv af i trygge rammer, så du f.eks. kan finde svar på, hvad du er god til, hvad du kan lide at arbejde med og hvilket job, du kan se dig selv i.

Hos os får du en aktiv og varieret skoledag med undervisning, der bygger på praksis, produktion og praktik. Du lærer at indgå i sociale sammenhænge og bliver udfordret også på det personlige plan.

Ha’ det godt imens

Du skal have det godt for at kunne lære. Derfor vil du hos os møde undervisere, der går op i, at du trives på skolen og har det godt.

Under din uddannelse kan du altid tale med en vejleder på din skole om de ting, der er svære. Sammen sikrer vi, at du har det godt hos os og gennemfører dit forløb.

Som FGU-elev får du tid til at uddanne dig i dit eget tempo. Der er nemlig ikke krav om, at du skal gennemføre uddannelsen på bestemt tid dog som udgangspunkt inden for to år.

Elevhistorier

Hør elever fortælle om, hvilken betydning den forberedende grunduddannelse har haft for dem.

Rozalin, AGU-elev på FGU Midt- og Østsjælland

“Jeg har en studentereksamen fra mit hjemland Syrien, men for at komme videre i det danske uddannelsessystem tager jeg nogle almene fag på FGU-skolen og får hjælp af min vejleder Githa til at afklare, hvilken uddannelsesretning jeg skal tage, og hvordan jeg kommer derhen.”

Rozalin, AGU-elev på FGU-skolen i Køge

Daniel, PGU-elev på FGU-skolen i Faxe

“På værkstedet har vi det godt sammen socialt, og det er vigtigt, fordi vi samarbejder om mange ting. Jeg vil gerne være klejnsmed, men mangler nogle almene fag, så på et tidspunkt skifter jeg spor til AGU’en, så jeg kan tage de fag, der giver adgang til erhversuddannelsen.”  

Daniel, PGU-elev på FGU-skolen i Faxe

Catharina, tidligere EGU-elev på FGU-skolen i Ringsted

”Hvis jeg ikke havde taget en erhvervsgrunduddannelse på FGU-skolen, havde jeg ikke fået den praktikplads, der nu er blevet min læreplads. Samtidig med at jeg er i lære, er jeg i gang med at tage mit grundforløb som bygningsmaler på ZBC, så jeg kan blive faglært.”

Catharina, tidligere EGU-elev i Ringsted

Skoleydelse

Som elev på FGU Midt- og Østsjælland får du det, der hedder skoleydelse. Ydelsen varierer, alt efter hvor gammel du er, og om du bor hjemme eller for dig selv. Har du børn, kan du få et tillæg. 

OBS: Er du udeboende skal du udfylde en tro- og loveerklæring, som skal afleveres til skolen.

Ydelse

Er du 18 år eller derover og hjemmeboende, får du 716 kr. pr. uge.

Er du 18 år eller derover og udeboende,
får du 1.660 kr. pr. uge.

Er du under 18 år, får du 414 kr. pr. uge.

Tillæg

Er du enlig forsøger,
får du 1.621 kr. pr. uge.

Er du ikke enlig forsøger,
får du 646 kr. pr. uge.

Ungdomskort

Som elev på FGU Midt- og Østsjælland kan du få et Ungdomskort,
der giver dig billigere rejser med offentlig transport.

Du optjener skoleydelse fra den 16. i en måned til den 15. i efterfølgende måned. Du får udbetalt skoleydelsen i slutningen af måneden. Det betyder, at starter du som FGU-elev den 1. maj, så får du udbetalt din første skoleydelse den 31. maj. Her får du kun udbetalt den ydelse, du har optjent fra den 1. maj til den 15. maj. Din næste skoleydelse får du udbetalt den 30. juni. Denne gang får du udbetalt den ydelse, du har optjent fra den 16. maj til den 15. juni.

NB: Du bliver trukket i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Det gælder selvfølgelig ikke, hvis du har lovligt fravær, f.eks. når du er syg. Ydelserne gælder for 2024 og er angivet før skat.

Vejledning

Der kan være mange grunde til, at du har brug for en forberedende grunduddannelse. Måske er du skoletræt eller i tvivl om, hvad du kan og vil. Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage. Måske har du personlige problemer, der gør det svært for dig at passe en uddannelse eller et arbejde.

På alle vores tre skoler har vi en vejleder tilknyttet, du kan tale med både før og under din uddannelse. Vejlederen kan hjælpe dig med at afklare, om FGU overhovedet er noget for dig. Under din uddannelse kan I tale sammen om de ting, der er svære, så I sammen sikrer, at du gennemfører dit forløb.

Har du spørgsmål til vores uddannelse og de tre spor, eller er du i tvivl, om FGU Midt- og Østsjælland er noget for dig, så kontakt en af vores vejledere.

Kontakt en vejleder 

Fritze TillischVejleder, Ringstedft@fgu4you.dk51 39 59 34
Githa LarsenVejleder, Køgegl@fgu4you.dk42 13 53 05
Lykke M. LykkeAlmenlærer dansk, PASE og samfundsfag & vejleder, Køgelml@fgu4you.dk42 13 53 09
Ninette GradholtVejleder, Køgengd@fgu4you.dk51 39 59 26
Sanne KrøyerVejleder, Faxeskr@fgu4you.dk41 78 66 44

Ofte stillede spørgsmål

Er FGU en skole?
FGU er en skoleform designet til unge under 25 år, der har brug for faglig, social og personlig udvikling for at skabe muligheder inden for uddannelse eller job. FGU Midt- og Østsjælland er en af landets 27 FGU-institutioner, og vi har tre FGU-skoler i henholdsvis Køge, Ringsted og Faxe.
Er FGU en ungdomsuddannelse?
FGU er et uddannelsesforløb, der forbereder dig til at tage en ungdomsuddannelse eller i job. 
Hvad er forskellen på FGU og EGU?
Den forberedende uddannelse (FGU) består af tre spor: almen grunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).
Hvor mange timer har man på FGU?
Mandag til torsdag skal du være i skole fra kl. 8-14 og fredage kl. 8-11.45.
Skemaerne kan dog ændres i specielle uger såsom vores fælles projektuger.
Kan man tage 10. klasse på FGU?
De faglige niveauer på FGU giver dig mulighed for at gå til prøve i relevante fag på 9. klasse-, 10. klasse- og et niveau over 10. klasseniveau.
Kan man få handicaptillæg på FGU?
Nej, du kan ikke modtage handicaptillæg på FGU.
Er FGU en specialskole?
FGU er for unge under 25, der har brug for faglig, social eller personlig udvikling for at komme videre i uddannelse eller job. Du kan vælge mellem tre forskellige spor: AGU, PGU eller EGU, hvor der er fokus på at lære gennem praktisk erfaring. Du får kompetencerne til at starte på ungdomsuddannelse eller komme i job.
Hvordan tilmelder jeg mig FGU?
For at tilmelde dig FGU hos FGU Midt- og Østsjælland skal du kontakte en UU-vejleder i din kommune, som vil foretage en målgruppevurdering for at sikre, at uddannelsen matcher dine behov og ønsker. Der er ingen specifikke adgangskrav.
Hvad er en FGU-uddannelse?
FGU er for unge under 25, der har brug for faglig, social eller personlig udvikling for at komme videre i uddannelse eller job. Du kan vælge mellem tre forskellige spor: AGU, PGU eller EGU, hvor der er fokus på at lære gennem praktisk erfaring. Du får kompetencerne til at starte på ungdomsuddannelse eller komme i job.
Hvad står FGU for?
Forberedende grunduddannelse
Hvad får man om måneden på FGU?
Som elev på FGU Midt- og Østsjælland får du det, der hedder skoleydelse. Ydelsen varierer, alt efter hvor gammel du er, og om du bor hjemme.
Kan man tage SU-lån på FGU?
Nej, du kan ikke optage SU-lån, mens du går på FGU, da du ikke får SU, men skoleydelse.
Er der eksamen på FGU?
De faglige niveauer på FGU giver dig mulighed for at gå til prøve i relevante fag på 9. klasse-, 10. klasse- og et niveau over 10. klasseniveau.
Er FGU en offentlig institution?
FGU Midt- og Østsjælland er en statsfinansieret selvejende institution. Det betyder, at vi er selvstændig rent juridisk med forpligtelser og rettigheder. Det betyder samtidig, at vi, ligesom alle andre FGU-institutioner, er en del af den offentlige forvaltning og omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven.
Hvad er forskellen på FGU og STU?
Forskellen mellem STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og FGU (Forberedende Grunduddannelse) ligger primært i deres målgrupper og formål. STU er rettet mod unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, hvor fokus ligger på individuel tilpasning, botræning og støtte til at gennemføre en uddannelse eller opnå beskæftigelse. FGU er en skoleform for unge under 25 år, der har brug for faglig, social og personlig udvikling for at komme videre i uddannelse eller job.