Kontakt FGU-skolen i Faxe

Præstøvej 11 A+B
4640 Faxe

kontakt@fgu4you.dksikkerpost@fgu4you.dk41 78 66 49

Rundvisning hver onsdag kl. 10.30-11.50 efter aftale. Tilmelding nødvendig på ovenstående telefonnummer.

FGU-skolen i Faxe

På Præstøvej 11 A+B i Faxe ligger den ene af FGU Midt- og Østsjællands tre skoler. På skolen i Faxe udbyder vi per januar 2020 seks almene fag og fire værkstedslinjer, der knytter sig til fire forskellige erhvervsfaglige temaer.

De seks almene fag udbudt på FGU-skolen i Faxe er: Dansk, Dansk som andetsprog (DSA), Matematik, PASE, Engelsk og Naturfag. Læs mere om de almene fag, vi udbyder her.

Værkstedslinjer i Faxe

Omsorg & Sundhed

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. Undervisningen beskæftiger sig med børn, ældre og handikappede og er målrettet udslusning til SOSU uddannelserne samt de pædagogiske uddannelser. Eleverne får konkret viden om bl.a. pædagogik, børns udvikling, voksne med specielle behov, anatomi, fysiologi, sygdomslære, sundhedsfremme og hygiejne.

Læs fagbilag for Omsorg & Sundhed

Turisme, Kultur & Fritid

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til til event, oplevelse, entreprenørskab, kunst og kultur. Undervisningen beskæftiger sig med kreative processer, opbygning, pleje og udvidelse af netværk og med kulturproduktionens forskellige elementer: idégenerering, research, planlægning, markedsføring/PR, produktion, afvikling, servicering og evaluering.

Læs fagbilag for Turisme, Kultur & Fritid

Mad & Ernæring

På værkstedslinjen Mad & Ernæring får du indblik i, hvordan en hverdag i køkken-, kantine- og restaurationsbranchen kan se ud. Gennem den daglige produktion får du færdigheder i at sammensætte en sund og næringsrig kost og lave mad fra bunden af friske råvarer. Du lærer også at begå dig i et køkken, hvor teamwork er altafgørende. Du opnår en bred viden, så du kan videreuddanne dig f.eks. på ZBC eller Hotel- og Restaurantskolen. Dagligt producerer og serverer vi morgenmad og frokost til alle elever og medarbejdere på institutionens tre skoler.

Læs fagbilag for Mad & Ernæring

Byg, Bolig & Anlæg

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til bygge-, anlægs- og ejendomsservicefagene. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, fremstilling, service- og anlægsopgaver samt kundekontakt. Eleverne opnår kompetence i produktion, afsætning af varer samt service- og tjenesteydelser.

Læs fagbilag for Byg, Bolig & Anlæg