Kontakt skolen i Faxe

Faxe

På Præstøvej 5 i Faxe ligger den ene af FGU Midt- og Østsjællands tre skoler. På skolen i Faxe udbyder vi ni almene fag og fire værkstedslinjer, der knytter sig til fire forskellige erhvervsfaglige temaer.

Værkstedslinjer i Faxe

Omsorg & Sundhed

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. Undervisningen beskæftiger sig med børn, ældre og handikappede og er målrettet udslusning til SOSU uddannelserne samt de pædagogiske uddannelser. Eleverne får konkret viden om bl.a. pædagogik, børns udvikling, voksne med specielle behov, anatomi, fysiologi, sygdomslære, sundhedsfremme og hygiejne.

Læs fagbilag for Omsorg & Sundhed

Turisme, Kultur & Fritid

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til til event, oplevelse, entreprenørskab, kunst og kultur. Undervisningen beskæftiger sig med kreative processer, opbygning, pleje og udvidelse af netværk og med kulturproduktionens forskellige elementer: idégenerering, research, planlægning, markedsføring/PR, produktion, afvikling, servicering og evaluering.

Læs fagbilag for Turisme, Kultur & Fritid

Mad & Ernæring

Eleverne får et indblik i, hvordan en hverdag i køkken-, kantine- og restaurationsbranchen kan se ud. Gennem det daglige teamwork, der er nødvendigt for at få et køkken til at fungere, lærer eleverne en række sociale spilleregler. Gennem den daglige praksis får eleverne færdigheder i at sammensætte en sund og næringsrig kost for sig selv såvel som for andre. Mad & Ernæringslinjen serverer dagligt frokost til alle elever og medarbejdere på institutionens tre skoler.

Læs fagbilag for Mad & Ernæring

Byg, Bolig & Anlæg

Eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til bygge-, anlægs- og ejendomsservicefagene. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, fremstilling, service- og anlægsopgaver samt kundekontakt. Eleverne opnår kompetence i produktion, afsætning af varer samt service- og tjenesteydelser.

Læs fagbilag for Byg, Bolig & Anlæg