Uopfordret ansøgning?

Vil og kan du bidrage til FGU Midt- og Østsjællands arbejde, er vi altid interesserede i at modtage uopfordrede ansøgninger også fra kandidater, der søger studiejob eller praktikplads.

Send din ansøgning til til os per mail:

hr@fgu4you.dk

Ledige stillinger

Underviser og SPS-instruktør til FGU-skolen i Ringsted

Om Os: FGU Midt og Østsjælland er en ungdomsuddannelsesinstitution med fokus på at styrke unges kompetencer og trivsel. Vi tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder og støtter vores elever i deres personlige og faglige udvikling.

Stillingen: Vi søger en engageret og kvalificeret underviser/SPS-instruktør til vores afdeling i Ringsted. Som underviser vil du have en central rolle i at undervise og støtte vores elever i deres faglige udvikling.

Ansvarsområder:

 • Co-teaching: Du vil arbejde tæt sammen med kollegaer i co-teaching setup, primært på linjerne SKØN og Omsorg & Sundhed, hvor samarbejde, inklusion og faglighed er i fokus.
  På Omsorg & Sundhed forventes du, at tilføre undervisningen faglige elementer indenfor SOSU- og pædagogområdet.
 • Vikardækning: Ved behov vil du deltage i vikardækning for at sikre kontinuitet i undervisningen.
 • PASE-undervisning: Du vil være med til at planlægge og gennemføre PASE-undervisning på enkelte hold.
 • SPS-instruktør: Som sps-instruktør vil du introducere ordblinde elever til LST.
 • Elevrådet: Du vil være ansvarlig for at støtte og facilitere elevrådet, samt inddrage elevernes stemme i skolens udvikling.

Vores løfter til eleverne

Vi har formuleret fem løfter til vores elever, herunder at gøre skoledagen sjov og lærerig. Som køkkenfaglærer vil din opgave være at implementere disse løfter i undervisningen og støtte elevernes udvikling.

 • Jeg lover at møde dig med et smil hver dag og gøre, hvad jeg kan, for at din skoledag bliver både sjov og lærerig.
 • Jeg lover at viske tavlen ren hver dag og lægge de dårlige valg, du og jeg traf i går, bag mig.
 • Jeg lover at gøre, hvad jeg kan, for at din tid på FGU bliver din bedste skoletid.
 • Jeg lover, at jeg aldrig vil opgive at hjælpe dig med at blive den bedste udgave af dig selv.
 • Jeg lover, at jeg vil støtte dig i at nå de mål, du sætter dig, og opnå succes i eget liv.

Det er vigtigt for os, at du har lyst til at arbejde med løfterne til vores elever. Din opgave bliver loyalt at bistå dem og bidrage aktivt i arbejdet med at implementere dem i egen og fælles undervisningspraksis.

Kvalifikationer:

 • Relevant uddannelsesbaggrund inden for SOSU og pædagogområdet.
 • Erfaring med undervisning.
 • Evne til at skabe et inspirerende og inkluderende læringsmiljø.
 • Gode samarbejdsevner og interesse for at arbejde med elever med forskellige behov.

Vi tilbyder:

 • en ugentlig arbejdstid på 37 timer
 • muligheder for at sætte dit præg på en fortsat ny uddannelsesform og institution
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • et stærkt fagligt og teambaseret fællesskab af både almenundervisere og faglærere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår aftales på basis af overenskomst med Uddannelsesforbundet (Organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse) samt på basis af din baggrund og erfaring. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med hovedarbejdssted på FGU-skolen i Ringsted, Ahorn Allé 48b, 4100 Ringsted.

Ansøgning: Hvis du har lyst til at være en del af vores skole og bidrage til vores elevers udvikling, bedes du sende din ansøgning og CV til afdelingschef Maja Larsen på mail ml@fgu4you.dk

Ansøgningsfrist: 18. april 2024 – kl. 12:00

Vi ønsker stillingen besat 1. maj 2024.

FGU Midt- og Østsjælland opfatter forskellighed som en styrke og opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold.

FGU Midt- og Østsjælland er en uddannelsesinstitution med skoler i Køge, Ringsted og Faxe. Vores formål er at løfte uddannelsesniveauet i kommunerne Køge, Ringsted, Faxe, Stevns og Sorø for alle unge under 25 år. Vi forventer 355 årselever og 55 medarbejdere.

Brug din tømrer-/snedkeruddannelse til at udvikle unge mennesker

Grundet øget aktivitet på vores linje Byg, Bolig og Anlæg i Ringsted har vi behov for at have to fuldtidsansatte faglærere. Derfor søger vi en kollega mere til vores værksted. Så er du uddannet tømrer eller snedker, og kan du lære fra dig? Bliver du motiveret af at bidrage til unge menneskers udvikling? Har du lyst til at indgå i den helhedsorienterede og produktionsrettede undervisning på FGU-skolen i Ringsted? Så er du måske den rette faglærer til værkstedslinjen Byg, Bolig & Anlæg.

Vores løfter til eleverne

Vi har som led i udviklingen af et pædagogisk didaktisk grundlag formuleret nogle løfter til vores elever, som alle medarbejdere arbejder for at indfri. De lyder, som følger:

 • Jeg lover at møde dig med et smil hver dag og gøre, hvad jeg kan, for at din skoledag bliver både sjov og lærerig.
 • Jeg lover at viske tavlen ren hver dag og lægge de dårlige valg, du og jeg traf i går, bag mig.
 • Jeg lover at gøre, hvad jeg kan, for at din tid på FGU bliver din bedste skoletid.
 • Jeg lover, at jeg aldrig vil opgive at hjælpe dig med at blive den bedste udgave af dig selv.
 • Jeg lover, at jeg vil støtte dig i at nå de mål, du sætter dig, og opnå succes i eget liv.

Det er vigtigt for os, at du har lyst til at arbejde med løfterne til vores elever. Din opgave bliver loyalt at bistå dem og bidrage aktivt i arbejdet med at implementere dem i egen og fælles undervisningspraksis.

Opgaven som faglærer

Opgaven som faglærer kræver især, at forstår at bedrive klasserumsledelse, og at du motiveres af at skabe et trygt læringsrum, der motiverer den unge til at tage næste skridt mod videre uddannelse eller arbejdsliv. Det er vigtigt, at du som faglærer har blik for at samarbejde med almenlærerne om at udvikle helhedsorienteret undervisning, hvor almene fag som dansk og matematik indgår som en naturlig og integreret del af værkstedsundervisningen. Endelig er det helt afgørende, at du er stærk på at skabe relationer til eleverne, og at du ser det som din opgave at styrke den enkelte elevs progression. Vi har stort fokus på vores elevers trivsel, og vi følger dem tæt for at støtte dem i deres faglige, personlige og sociale udvikling.

Dine primære opgaver

Eleverne på Byg, Bolig & Anlæg opnår kompetencer gennem teori og reelle produktioner på skolens tømrer/snedkerværksted som led i deres produktionsgrunduddannelse (PGU). Du skal have blik for at sætte produktioner i gang, der svarer til den enkelte elevs niveau og samtidig sikre progression i elevens faglige udvikling. Nye spændende projekter på dit initiativ skal fastholde elevernes motivation og give dem både faglige, personlige og sociale kompetencer. Eleverne skal lære at håndtere værkstedets maskiner på sikker og forsvarlig vis efter din anvisning. Samarbejdsaftaler med lokale virksomheder om delproduktioner skal indgås, og enkeltproduktioner til salg skal produceres.
Med til opgaven hører også Landsbypedelordningen, hvor vi servicerer landsbyerne i Ringsted Kommune med græsslåning, hækkeklipning og småvedligehold.

Helt afgørende er det, at du er stærk i at skabe relationer til eleverne, og at du ser det som din opgave at styrke den enkelte elevs trivsel og personlige udvikling. Du vil komme til at varetage kontaktlærerfunktion herunder afholde samtaler og sikre nødvendig dokumentation, og du vil indgå i et stærkt lærerteam med de faglærere og almenlærere, du deler elever med.

Find FGU’ens samlede fagbilag og læreplaner her

Dine faglige kvalifikationer

Vi forventer, at du:

 • har en uddannelse som tømrer/snedker gerne suppleret med en efteruddannelse inden for læring og pædagogik.
 • har erfaring med at bruge din uddannelse i praksis, og at du holder dig opdateret på den seneste udvikling inden for dit fag og på det relevante arbejdsmarked.
 • evner at bedrive klasserumsledelse og skabe trygge læringsrum, med faste rammer og høj trivsel.
 • formår at indgå i fælles undervisningsforløb med almenlærerne.
 • har lysten og evnen til at udvikle undervisningsforløb og -materialer, der opfylder værkstedslinjens fagbilag.
 • har erfaring med/flair for at undervise unge med fokus på at udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer.
 • har svendebrev, så du kan varetage uddannelse af lærlinge. Læs om FGU-baseret EUD her

Dine personlige kompetencer

Vores elever er ml. 16-25 år og kommer med vidt forskellige baggrunde. Du skal derfor have lyst til og gerne erfaring med at undervise en mangfoldighed af unge med både faglig, etnisk, social og personlig forskellighed. Som underviser er du åben over for at afprøve differentierede og fleksible undervisningsformer, og du har interesse for at arbejde med motivation og udvikling af nye didaktiske tilgange til undervisning. Du skal kunne udvise et pædagogisk overskud over for eleverne også i en travl hverdag og evne at møde eleverne lige der, hvor de er på dagen. Du skal også være en god og ansvarsbevidst kollega, der løfter dine opgaver med høj grad af professionalisme og bidrager positivt til en kultur, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok.

Vi tilbyder:

 • en ugentlig arbejdstid på 37 timer
 • muligheder for at sætte dit præg på en fortsat ny uddannelsesform og institution
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • et stærkt fagligt og teambaseret fællesskab af både almenundervisere og faglærere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår aftales på basis af overenskomst med Uddannelsesforbundet (Organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse) samt på basis af din baggrund og erfaring. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med hovedarbejdssted på FGU-skolen i Ringsted, Ahorn Allé 48b, 4100 Ringsted.

Send din motiverede ansøgning med vedhæftning af CV og eksamenspapirer til ml@fgu4you.dk

Ansøgningsfristen er fredag den 18. april 2024 kl. 12.

Vi ønsker stillingen besat 1. maj 2024.

FGU Midt- og Østsjælland opfatter forskellighed som en styrke og opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold.

FGU Midt- og Østsjælland er en uddannelsesinstitution med skoler i Køge, Ringsted og Faxe. Vores formål er at løfte uddannelsesniveauet i kommunerne Køge, Ringsted, Faxe, Stevns og Sorø for alle unge under 25 år. Vi forventer 355 årselever og 55 medarbejdere.

Bliv vejledt

Om du er kommende elev eller under uddannelse, står vi altid klar med vejledning til dig.

Kontakt en vejleder

Bliv elev

Vi har løbende optag på vores basisforløb og optag på vores tre spor i august og januar måned.

Sådan bliver du elev