Organisation

FGU Midt- og Østsjælland ledes af en selvstændig og uafhængig bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af direktør Jesper Madsen. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de fem kommuner i vores dækningsområde; Køge, Faxe, Stevns, Ringsted og Sorø Kommune og repræsentanter fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne. I bestyrelsen sidder også en repræsentant fra erhvervsskolerne, to medarbejderrepræsentanter samt en elevrepræsentant (endnu ikke udpeget).

Bestyrelse

Undervisningsministeren fastsatte institutionens midlertidige vedtægt den 19. september 2018. Institutionens bestyrelse traf den 2. oktober 2019 vedtagelse om nye vedtægter, der senest er underskrevet i opdateret form den 8. september 2020. De af bestyrelsen vedtagne vedtægter har været offentliggjorte på institutionens hjemmeside siden den 2. oktober 2019. Se FGU Midt- og Østsjællands vedtægter og dertilhørende allonger her

Udpeget af kommunalbestyrelserne

 • Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune (Formand)
 • Mette Wigand Bonde, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune
 • Ole Vive, borgmester i Faxe Kommune
 • Bjarne Nielsen, formand for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme i Stevns Kommune
 • Sofie Ullerup Torpegaard, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Sorø Kommune

Udpeget af arbejdstagerorganisationerne

Udpeget af arbejdsgiverorganisationerne

Udpeget af erhvervsskolerne

Medarbejderrepræsentanter

  • Sanne Krøyer, vejleder på FGU-skolen i Faxe (med stemmeret)
  • Jeanette Hashøj, faglærer på FGU-skolen i Køge (uden stemmeret)

     Elevrepræsentant (uden stemmeret)

     • Endnu ikke udpeget

     Sekretær

     • Jesper Madsen, direktør

     Bliv vejledt

     Om du er kommende elev eller under uddannelse, står vi altid klar med vejledning til dig.

     Kontakt en vejleder

     Bliv elev

     Vi har løbende optag på vores basisforløb og optag på vores tre spor i august og januar måned.

     Sådan bliver du elev