Organisation

FGU Midt- og Østsjælland ledes af en selvstændig og uafhængig bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af direktør Jesper Madsen. Bestyrelsen består af elleve medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen er sammensat af fem medlemmer udpeget af kommunerne i vores dækningsområde; Køge, Faxe, Stevns, Ringsted og Sorø Kommune, to medlemmer udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation og to medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationerne. I bestyrelsen sidder også et medlem udpeget af erhvervsskolerne, to medlemmer udpeget af og blandt institutionens medarbejdere samt en elev udpeget af elevrådet.

Bestyrelse

Undervisningsministeren fastsatte institutionens midlertidige vedtægt den 19. september 2018. Gældende vedtægter trådte i kraft den 1. oktober 2023 og har været offentliggjort på institutionens hjemmeside siden den 25. oktober 2023. Se FGU Midt- og Østsjællands vedtægter og dertilhørende allonger her

Udpeget af kommunerne

 • Ole Vive, borgmester i Faxe Kommune, udpeget af Faxe Kommune (Formand)
 • Mette Wigand Bonde, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune, udpeget af Køge Kommune
 • Klaus Hansen, borgmester i Ringsted Kommune, udpeget af Ringsted Kommune
 • Bjarne Nielsen, formand for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme i Stevns Kommune, udpeget af Stevns Kommune
 • Sofie Ullerup Torpegaard, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Sorø Kommune, udpeget af Sorø Kommune

Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

 • Kim Neve, formand for 3F Køge Bugt
 • Lisbeth Søndergaard, formand for FH Vestsjælland

Udpeget af arbejdsgiverorganisationerne

Udpeget af erhvervsskolerne

Udpeget i forening af bestyrelserne for ZBC, Køge Handelsskole, EUC Sjælland:

Udpeget af og blandt institutionens medarbejdere

 • Sanne Krøyer, vejleder på FGU-skolen i Faxe (med stemmeret)
 • Jeanette Hashøj, faglærer på FGU-skolen i Køge (uden stemmeret)

Elevrepræsentant (uden stemmeret)

 • Vakant

Sekretær

 • Jesper Madsen, direktør

Bliv vejledt

Om du er kommende elev eller under uddannelse, står vi altid klar med vejledning til dig.

Kontakt en vejleder

Bliv elev

Vi har løbende optag på vores basisforløb og optag på vores tre spor i august og januar måned.

Sådan bliver du elev