Organisation

FGU Midt- og Østsjælland ledes af en selvstændig og uafhængig bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af direktør Tommy Sylvest. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de fem kommuner i vores dækningsområde; Køge, Faxe, Stevns, Ringsted og Sorø Kommune og repræsentanter fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne. I bestyrelsen sidder også en repræsentant fra erhvervsskolerne, to medarbejderrepræsentanter samt en elevrepræsentant (endnu ikke udpeget). Hent FGU Midt- og Østsjællands organisationsdiagram (link følger)

Bestyrelse

Udpeget af kommunalbestyrelserne

Udpeget af arbejdstagerorganisationerne

Udpeget af arbejdsgiverorganisationerne

Udpeget af erhvervsskolerne

Medarbejderrepræsentanter

  • Fritze Tillisch, vejleder på FGU-skolen i Ringsted (med stemmeret)
  • Lea Thøfner, faglærer i i Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri på FGU-skolen i Køge (uden stemmeret)

Elevrepræsentant (uden stemmeret)

  • Endnu ikke udpeget

Sekretær

  • Tommy Sylvest, direktør

Bliv vejledt

Om du er kommende elev eller under uddannelse, står vi altid klar med vejledning til dig.

Kontakt en vejleder

Bliv elev

Vi har løbende optag på vores basisforløb og optag på vores tre spor i august og januar måned.

Sådan bliver du elev