Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til reglerne, er du altid velkommen til at spørge os om, hvad de betyder, eller hvorfor vi finder dem nødvendige. Spørg din lærer eller vejleder, hvis du gerne vil have reglerne uddybet.

Ordens- og samværsregler

På FGU Midt- og Østsjællands skoler skal det være rart at være både for elever og medarbejdere. Der skal også være de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. Vores skole bygger på tryghed, nærvær og et ligeværdigt fællesskab, hvor alle kan lykkes på forskellige måder. For at sikre et inkluderende fællesskab og høj trivsel har vi formuleret nogle ordens- og samværsregler. Det er vigtigt, at vi alle sammen – både elever og medarbejdere – bidrager til et godt skolemiljø ved at følge reglerne. På den måde sikrer vi de bedste rammer for læring, trivsel og socialt samvær.  

Scan QR-koden og få Ordens- og samværsreglerne læst op.

Sanktioner

Vi er forpligtet til at oplyse om de sanktionsmuligheder, vi som FGU-institution kan gøre brug af, hvis du overtræder ordens- og samværsreglerne. I første omgang vil du altid blive indkaldt til en samtale. Vi har ikke regler for, hvilke overtrædelser der udløser hvilke sanktioner. Det vil altid være en individuel vurdering og begrundet i pædagogiske årsager. Afhængig af situationen har skolen mulighed for følgende sanktioner:

 • Du får en mundtlig advarsel.
 • Du får en skriftlig advarsel.
 • Du bliver udelukket fra konkrete aktiviteter.
 • Du får forbud mod at medbringe konkrete private genstande f.eks. din telefon i en nærmere bestemt periode.
 • Du får tilbageholdt private genstande f.eks. din telefon i skoletiden, hvorefter du får udleveret det tilbageholdte igen.
 • Du bliver trukket i skoleydelse i op til 5 skoledage.
 • Du bliver pålagt at deltage i flere prøver end planlagt.
 • Du bliver udelukket fra undervisningen i op til 10 dage og registreret som ulovligt fraværende.
 • Du bliver bortvist fra skolen og overflyttet til en anden FGU-skole.
 • Du bliver du bortvist og udskrevet fra skolen.
 • Du bliver politianmeldt.

Er du under 18 år, vil dine forældre eller værge blive inddraget i skolens beslutning om en sanktion.

Klager

Hvis du er uenig i skolens beslutning om en sanktion, har du mulighed for at klage. Send din skriftlige klage til mailadressen: kontakt@fgu4you.dk senest 10 dage efter, at du har modtaget den afgørelse, du gerne vil klage over.

Bliv vejledt

Om du er kommende elev eller under uddannelse, står vi altid klar med vejledning til dig.

Kontakt en vejleder

Bliv elev

Vi har løbende optag på vores basisforløb og optag på vores tre spor i august og januar måned.

Sådan bliver du elev