Spørgsmål?

Ordens- og samværsreglerne er ikke til diskussion, men forstår du reglerne og baggrunden for, at de er til, er der større sandsynlighed for, at du respekterer og følger dem.

Kontakt os på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål til, hvad reglerne betyder eller hvorfor vi finder dem nødvendige.

kontakt@fgu4you.dk 42 13 53 13

Ordens- og samværsregler

Reglerne er til for alles skyld

For at sikre et godt undervisningsmiljø har vi formuleret nogle ordens- og samværsregler. Reglerne er blevet til i fællesskab i organisationen, og vi er enige om, at de er afgørende for at have en god skole. Vores regler er baseret på institutionens værdier. Det er vigtigt for os, at vi allesammen bidrager til at skabe og opretholde en god skolekultur ved at følge institutionens værdier og overholde ordens- og samværsreglerne.

Du skal følge reglerne

Som elev på FGU Midt- og Østsjælland skal du følge ordens- og samværsreglerne. Derfor bliver du gjort opmærksom på dem inden din første skoledag, og du vil høre dem blive gentaget under din uddannelse. Det har konsekvenser, hvis du ikke overholder reglerne. Du skal derfor gøre op med dig selv, om du ønsker at følge dem, for hvis det ikke er tilfældet, kan du ikke tage din uddannelse hos os. Reglerne gælder ikke kun, mens du befinder dig på skolens adresser. Din fritid er også i nogle tilfælde omfattet af reglerne. Det gælder f.eks. din opførelse på de sociale medier, der heller ikke uden for skoletiden må bryde med skolens værdier og retningslinjer. Det er dit ansvar at følge ordens- og samværsreglerne.

Læs ordens- og samværsreglerne

Sanktioner ved brud på reglerne

Hvis du overtræder ordens- og samværsreglerne, bliver du indkaldt til en samtale. Afhængig af situationen har institutionen følgende sanktionsmuligheder:

  • en mundtlig advarsel
  • en skriftlig advarsel
  • tilbageholdelse af skoleydelse i op til 5 skoledage
  • sanktioner i forhold til at deltage i eksamener
  • krav om at deltage i prøveafholdelse ved mistanke om snyd
  • manglende oprykning til næste niveau på uddannelsen
  • udelukkelse i kortere eller længere perioder i indtil 10 dage på et skoleår
  • bortvisning/udmeldelse af skolen i særligt grove tilfælde
  • politianmeldelse

Særligt grove overtrædelser af skolens ordens- og samværsregler kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen eller ophørt uddannelse uden forudgående varsel. Det er afdelingschefen, der træffer beslutning om sanktioner som følge af overtrædelse af ordens- og samværsreglerne. Vil du klage over en sådan afgørelse, skal du senest 10 dage efter, afgørelsen er truffet, sende en skriftlig klage til skolens mailadresse: kontakt@fgu4you.dk.

Bliv vejledt

Om du er kommende elev eller under uddannelse, står vi altid klar med vejledning til dig.

Kontakt en vejleder

Bliv elev

Vi har løbende optag på vores basisforløb og optag på vores tre spor i august og januar måned.

Sådan bliver du elev