Vil du vide mere?

Kontakt os på mail eller telefon, hvis du vil vide mere om FGU og de tre spor.

kontakt@fgu4you.dk42 13 53 13

Uddannelser

Hos FGU Midt- og Østsjælland udbyder vi en forberedende grunduddannelse (FGU) på op til to år, der styrker elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer. Med en forberedende grunduddannelse står eleverne bedre rustet til at gennemføre videre uddannelse eller varetage et job. På FGU-skolen i Køge udbyder vi derudover en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Består af tre spor

Den forberedende grunduddannelse bygger på praksis, produktion og praktik og består af tre spor; Almen Grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Kvalificerer til videre uddannelse

Med en afgående eksamen er AGU adgangsgivende til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser som f.eks. det almene gymnasium (stx) eller hf. Med en afsluttende faglig prøve er PGU og EGU adgangsgivende til erhvervsuddannelserne.

Optag

Vi har optag på AGU, PGU og EGU to gange om året i januar og august måned. På vores basisforløb har vi løbende optag, så eleverne kan gå i gang, så snart de er klar til det.

FGU Midt- og Østsjællands almene grunduddannelse (AGU)

agu

Almen grunduddannelse

Kombinerer teori og praksis i ni almene fag og kan med en afsluttende eksamen give adgang til gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelse.

Læs mere om agu
På FGU Midt- og Østsjællands produktionsgrunduddannelse (PGU) lærer eleverne om erhvervsfaglige temaer gennem 1/3 teori og 2/3 værkstedsproduktion.

PGU

Produktions­grunduddannelse

Kombinerer teori og værkstedsproduktion inden for otte erhvervsfaglige temaer og kan give adgang til erhvervsuddannelse eller være vejen til job.

Læs mere om PGU
FGU Midt- og Østsjællands erhvervsgrunduddannelse (EGU)

egu

Erhvervs­grunduddannelse

Kombinerer teori og virksomhedspraktik inden for otte erhvervsfaglige temaer og kan give adgang til erhvervsuddannelse eller være vejen til job.

Læs mere om egu