Mission, vision og værdier

I FGU Midt- og Østsjælland har vi formuleret en mission, vision og fire værdier, der skal sikre en fælles forståelse af, hvad det er, vi vil opnå, og på hvilket værdigrundlag.

Mission

Kerneopgaven for FGU Midt- og Østsjælland er at opbygge et uddannelsestilbud, hvor unge opnår indsigt, viden og motivation, der giver dem mod og evne til at komme videre med deres uddannelse og arbejdsliv.

Vision

FGU Midt- og Østsjællands vision er at skabe et uddannelsestilbud, som er den naturlige vej videre for den unge, og som tilbyder den unge at blive en del af et fællesskab. Visionen er at understøtte den unge på en måde, som har betydning, og som kompetent sikrer dannelse og god læring, der gør, at den unge kommer videre i uddannelse eller i beskæftigelse. FGU Midt- og Østsjællands vision er derfor at skabe et uddannelsestilbud, hvor der stilles de rette krav og forventninger til den unge, og at de – ved at blive set og hørt – kan finde deres egen retning.

Værdier

FGU Midt- og Østsjællands strategi, målsætninger og indsatser tager udgangspunkt i vores værdier, som vi aktivt inddrager i vores adfærd og strategi. Vi ønsker at fremstå:

  • Troværdige
  • Gøre os umage
  • Samarbejdende
  • Resultatskabende

Formålet med værdierne er at sikre en adfærd, der medfører, at både elever, interessenter og forældre oplever en FGU-skole, som er i stand til at samarbejde bredt både internt og eksternt, at det er værdifuldt, når man gør sig umage, står troværdigt inde for det, man gør og skaber de gode resultater.

Bliv vejledt

Om du er kommende elev eller under uddannelse, står vi altid klar med vejledning til dig.

Kontakt en vejleder

Bliv elev

Vi har løbende optag på vores basisforløb og optag på vores tre spor i august og januar måned.

Sådan bliver du elev