Vedtægter

Stiftelsesdokument

Den 19. september 2018 oprettede Undervisningsministeriet officielt FGU-institutionen i Køge, Faxe, Ringsted, Sorø og Stevns Kommune. Med oprettelsen fulgte en midlertidig vedtægt.

Ny vedtægt

Den 2. oktober 2019 traf FGU Midt- og Østsjællands bestyrelse beslutning om en ny vedtægt, der erstatter den midlertidige vedtægt fastsat den 19. september 2018. Den nye vedtægt blev på ny underskrevet den 3. maj 2022.

Allonge A

Den 15. januar 2019 udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter indstilling fra bestyrelsen en såkaldt allonge (tilføjelse til en skriftlig aftale) vedrørende FGU-institutionens navn.

Allonge B

Den 27. februar 2019 udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter indstilling fra bestyrelsen endnu en allonge vedrørende antallet af institutionens skoler samt deres beliggenhed.

Bliv vejledt

Om du er kommende elev eller under uddannelse, står vi altid klar med vejledning til dig.

Kontakt en vejleder

Bliv elev

Vi har løbende optag på vores basisforløb og optag på vores tre spor i august og januar måned.

Sådan bliver du elev