Love og regler

I henhold til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. er vi som FGU-institution underlagt nogle regler for, hvilke links til love og bekendtgørelser på retsinformation.dk vi skal have liggende på vores hjemmeside. De følger her:

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser
FGU indholdslov
FGU indholdsbekendtgørelse
FGU institutionsbekendtgørelse

Bliv vejledt

Om du er kommende elev eller under uddannelse, står vi altid klar med vejledning til dig.

Kontakt en vejleder

Bliv elev

Vi har løbende optag på vores basisforløb og optag på vores tre spor i august og januar måned.

Sådan bliver du elev