Pædagogisk didaktisk grundlag

UVM’s 15 didaktiske principper for FGU

Undervisningsministeriet (UVM) har optegnet 15 didaktiske principper, der kendetegner undervisningen i fag og faglige temaer og de øvrige aktiviteter på FGU. 

De 15 didaktiske principper indgår som en del af Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (BEK nr 479 af 26/04/2019) på samme måde som læreplaner og fagbilag. Det er 15 kendetegn, der skal være gennemgående for al undervisningen og øvrige aktiviteter.

De 15 kendetegn handler overordnet set om praksisbaseret læring og helhedsorienteret undervisning, struktur og progression i undervisning og inkluderende læringsmiljøer for alle. Hent de 15 didaktiske principper som PDF her

FGU Midt- og Østsjællands pædagogisk didaktisk grundlag

FGU Midt- og Østsjællands pædagogisk didaktiske grundlag udspringer af UVM’s 15 didaktiske principper for FGU, og bygger på fire pejlemærker. Det pædagogisk didaktiske grundlag danner baggrund for det daglige pædagogiske arbejde og for indsatsområderne i vores institution.

Bliv vejledt

Om du er kommende elev eller under uddannelse, står vi altid klar med vejledning til dig.

Kontakt en vejleder

Bliv elev

Vi har løbende optag på vores basisforløb og optag på vores tre spor i august og januar måned.

Sådan bliver du elev