Nyhed

Denne gang gennemfører Karoline

Karoline er fire måneder inde i sin toårige HF fast besluttet på, at denne gang bliver hun ikke blandt de frafaldne.

Siden august 2020 har 17-årige Karoline fra Stevns haft sin daglige gang på Solrød Gymnasium som elev på HF-uddannelsen. Bag sig har hun en afbrudt HTX-uddannelse, en periode som produktionsskoleelev og et afbrudt efterskoleophold. Angst har længe været Karoline en tro følgesvend, og for et lille års tid siden fulgte diagnosen ADHD. Til trods for et højt fagligt niveau har Karolines personlige udfordringer betydet, at hun har haft svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Da Karoline et halvt år inden i skoleåret droppede ud af HTX, var det oplagt for hende at starte på FGU-skolen i Køge som elev på den almene grunduddannelse (AGU). Her kunne hun dels holde de almene fag ved lige og samtidig have fokus på sin personlige udvikling. Målet var at ruste Karoline til ikke bare at påbegynde, men også at gennemføre en ny ungdomsuddannelse. Karoline fortæller:

– Jeg har haft en ret høj fraværsprocent. Det har nok været en automatreaktion for mig at trække mig eller helt blive væk, når jeg havde det svært, så det indgik i min uddannelsesplan på FGU’en, at jeg skulle arbejde med at få et stabilt fremmøde.

I dag har Karoline fået styr på det med fraværet og det i en grad, at der nærmest er gået sport i at holde det nede, fortæller hun.

FGU var et pusterum

På FGU oplevede Karoline, at presset blev taget af hende. Her var der plads til, at hun kunne udvikle sig i sit eget tempo sammen med andre, der havde deres eget at arbejde med og særligt de relationer, hun fik, har haft en betydning, fortæller hun:

– FGU var et pusterum for mig. Jeg fik knyttet nogle venskaber, som jeg stadig har i dag. Vi gav ligesom hinanden tid og plads til at være os selv og arbejde med det, vi nu hver især hvad at arbejde med, og det betød meget.

Også relationen til lærerne gjorde en forskel for Karoline, der på HTX ikke følte sig godt tilpas i det miljø, hun indgik i. Hun fortæller:

– Der var ikke det samme pres på FGU, og jeg blev mødt af forståelse på en anden måde. Særligt min dansklærer husker jeg, fordi hun ville os. Det kunne man bare mærke. Hun lagde energi i undervisningen, og så troede hun på mig og på min plan om at komme videre på HF.

En god overgang er afgørende

På Solrød Gymnasium har Karoline også fundet et miljø, som hun trives i. En god overgang fra FGU’en har betydet, at hun helt fra start fik en god oplevelse på sin nye uddannelse. FGU-vejlederen sørgede for, at den nye studievejleder på HF var orienteret om Karolines situation og historik. Derfor var Karoline i opstartsfasen til ugentlige samtaler på studievejlederens kontor, så han kunne følge Karoline tæt og sikre sig, at hun trivedes. Studievejlederen orienterede også Karolines lærere, og det betød, at hun blev mødt med den forståelse, som hun havde brug for, fortæller hun:

– Alene det at lærerne vidste, at jeg kan få angst og få behov for at gå ud af klasselokalet har betydet, at jeg faktisk ikke rigtig har haft brug for at gøre det. Nu har jeg fundet en måde at blive i klasserummet på, så jeg ikke bliver nødt til at trække mig.

Fokus på at fortsætte den gode rytme

Karoline trives og drømmer om at komme ud at rejse og lære nye sprog, når hun har færdiggjort sin HF-uddannelse. Måske vil hun videre på universitetet, men hvad hun skal efter HF er ikke så vigtigt lige nu. Karoline fokuserer bare på at fortsætte den gode rytme, hun er kommet ind i, og som hun kan mærke er selvforstærkende.

Denne gang gennemfører Karoline sin ungdomsuddannelse!