Nyhed

Er der en ordblind til stede?

På FGU Midt- og Østsjælland er vi i gang med projektet ”Er der en ordblind til stede”. Projektet skal hjælpe os med at understøtte og inkludere vores ordblinde elever i undervisningen, så de kan deltage i vores undervisning på lige vilkår med alle.

Hvad er ”Er der en ordblind til stede?”?

På FGU ønsker vi, at alle vores elever er en del af vores undervisning. Vi er derfor altid opmærksomme på, om der er behov for forbedringer eller ændringer i vores undervisningsforløb.

Vi har i den forlængelse bemærket behovet for at udvikle undervisningsforløb og materialer, som kan sikre ordblinde elevers støtte i undervisningen og medvirke til et løft af det ordblindevenlige og inkluderende læringsmiljø på vores værksteder.

Derfor vil vi gerne styrke og udvikle en didaktik, der er målrettet inklusion af ordblinde elever i vores værkstedsundervisning. Vi vil gerne give udviklingen af læse/skrive-området og det ordblindevenlige undervisningsmiljø større opmærksomhed. Ikke kun fordi vi har en stor andel af ordblinde elever på FGU, men også for andre elever, som har læse- og skrivevanskeligheder bl.a. pga. dansk som andetsprog. Derfor vil alle elever få gavn af et ordblindevenligt undervisningsmiljø.

Med projektet ønsker vi derfor at skabe et ligeværdigt fællesskab og undervisning for alle vores elever, hvor alle kan lykkes på forskellige måder.

Værkstedsbaseret undervisningsforløb

Gennem projektet ”Er der en ordblind til stede?” skal vi udvikle tre eksemplariske, værkstedsbaserede undervisningsforløb.

De tre værkstedsbaserede undervisningsforløb, som vi skal udvikle, er:

  • BBA – byg, bolig og anlæg
  • Gartneriet
  • Fiskeri og Landbrug
https://youtu.be/30_yIpFHJ1w
Hør projektleder Meryem Kozan fortælle om projektet “Er der en ordblind til stede?”

En ny hjemmeside

Projektet er et undervisningsforløb, der bl.a. tager udgangspunkt i udarbejdelsen af hjemmesiden www.erderenordblindtilstede.dk. Hjemmesiden omhandler ordblindhed og hjælpemidlerne til de ordblinde. Hjemmesiden er lavet til alle landets borgere, som søger information om konkrete ordblindhedsrelevante emner i undervisningssammenhænge – den er derfor ikke kun lavet til vores elever og deres forældre men til alle.

Det er vores FGU-elever på det mediegrafiske værksted, der har stået for at skabe hjemmesiden.

En ordblindbaseret undervisningsform for alle

Udover hjemmesiden skal projektet også medvirke til at skabe en ny ordblindebaseret didaktik, som skal integreres i undervisningen. På denne måde oplever de ordblinde elever at blive ”normaliseret” og dermed føle sig en del af fællesskabet.

Vi vil skabe et nyt læringsmiljø, hvor man ikke længere tænker over, om der er ordblinde elever til stede, men i stedet oplever at alle behandles på lige fod og med de samme inkluderende didaktiske strategier.

I stedet for at vi på klassisk vis trækker den ordblinde elev ud af klasserummet eller udstiller eleven ved at rette særlig opmærksomhed på vedkommende, vil dette undervisningsforløb tage udgangspunkt i, at alle elever på holdet skal behandles ud fra den særlige ordblinde-pædagogik og didaktik.

Med dette håber vi på, at den ordblinde elev ikke føler sig som ”særlig” eller ”anderledes”, og følelsen af at blive udstillet forsvinder. I stedet transformeres læringsrummet til et inkluderende og ordblindevenligt miljø, der favner alle eleverne.

”Er der en ordblind til stede?”-projektet sigter derfor mod at realisere FGU-lovens intension om det inkluderende læringsmiljø.

Projektets formidlingsprodukter

Udover en hjemmeside og et nyt undervisningsforløb skal vi også have følgende produkter:

  • En række videoer om læse- skriveteknologier til upload på hjemmesiden
  • Artikler til upload på hjemmesiden www.erderenordblindtilstede.dk
  • En række videoer med ”Ordblindefortællinger” fra elever samt fortællinger fra faglærerne omkring projektets betydning både for den faglige udvikling hos den som undervisere, men også hvordan de har oplevet elevgruppens udvikling i projektperiode.

Projekterne ”Er der en ordblind til stede?” og ”Sådan står vi fælles om et ordblindevenligt læringsmiljø” gennemføres med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).