Nyhed

Har du spørgsmål?

Kontakt en af vores vejledere eller send en mail.

kontakt@fgu4you.dk

NB! Pga. sommerferie er alle vejledere ikke at træffe i hele perioden.

Første skoledag 15. august

Vi er i fuld gang med at sende velkomstbreve til de nye elever, der starter på den almene grundudddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelsen (PGU), erhvervsgrundudddannelsen (EGU) eller i et to ugers afsøgningsforløb til august. De elever, der har en e-mailadresse angivet i deres målgruppevurdering, vil modtage brevet per mail. Har vi ikke nogen e-mailadresse, sender vi et brev med posten. De elever, vi umiddelbart kan optage, sender vi et velkomstbrev til løbende i takt med, at vi modtager målgruppevurderinger fra de kommunale vejledninger. Dog kan der her i sommerferieperioden (uge 28, 29 og 30) blive sendt lidt færre breve af sted. Der vil være nogle målgruppevurderede unge, vi skal vurdere en ekstra gang for at være sikre på, at vi kan tilbyde dem det, de ifølge deres målgruppevurderinger har ønske om og behov for. Derfor vil de først modtage et velkomstbrev lidt tættere på første skoledag.

Første skoledag

Alle vores elever har første skoledag den 15. august. De første ti dage afholder vi introperiode for alle elever. De møder ind på skolerne i Køge, Faxe og Ringsted alt efter hvilken skole, de skal gå på. AGU-eleverne i Ringsted deltager i introperioden på skolen i Haraldsted, selvom de vil modtage undervisning i lokaler hos VUC Vestsjællands Syds afdeling i Ringsted.

Første dag starter kl. 9.00 med morgenmad og fælles opstart. Her vil eleverne blive informeret om, hvad FGU-skolen kan tilbyde dem og få præsenteret introperiodens program. I introperioden får eleverne mulighed for at afprøve nogle forskellige værksteder og almene fag, så de kan blive afklaret omkring deres valg af spor, værkstedslinje og/eller fag. De får også mulighed for at tale med en af vores vejledere. Inden første skoledag slutter, ved eleverne, hvor de skal være de kommende dage og hvem, der vil være deres primære lærer.

Skoleydelse

Som elev på FGU Midt- og Østsjælland får man det, der hedder skoleydelse. Ydelsen varierer, alt efter hvor gammel eleven er, og om han/hun bor hjemme eller for sig selv. Har eleven børn, kan han/hun få et tillæg. Se ydelsens størrelse her

Selvom vores elever først har første skoledag den 15. august, får de skoleydelse fra den 1. august. Dette gælder dog ikke de elever, der skal i et to ugers afsøgningsforløb. De vil kun modtage skoleydelse i de to uger, de er i afsøgningsforløb hos os. Det er FGU Midt- og Østsjælland, der udbetaler ydelsen. Alle elever kan også få et Ungdomskort, der giver billigere rejser med offentlig transport. Ungdomskortet skal eleverne selv ansøge om: www.ungdomskort.dk