Nyhed

Har du spørgsmål?

Er du elev, skal du tjekke din e-Boks. Du vil modtage vigtig information om den fulde genåbning efter pinse.

Har du spørgsmål eller brug for en snak, så kontakt din lærer eller vejleder. Klik her for at finde kontaktoplysninger

Du kan også ringe til den enkelte skole:

FGU-skolen i Køge
56 63 37 00
FGU-skolen i Ringsted
42 13 53 06
FGU-skolen i Faxe
41 78 66 49

Fuld genåbning efter pinse

100% fysisk fremmøde for alle

Fra den 25. maj kan vi (endelig) byde alle vores elever velkomne til undervisning med fysisk fremmøde fuld tid.  

Få overblik over genåbningen på børne- og undervisningsområdet her

Testkrav

Der er fortsat krav om, at alle medarbejdere og elever lader sig teste ved fysisk fremmøde på skolerne, så de kan fremvise et negativt testresultat, som ikke er mere end 72 timer gammelt. 

Selvpodning under supervision

Vi tilbyder alle elever selvpodning under supervision i skoletiden. Vi har ansat supervisorer til FGU-skolerne i Køge, Ringsted og Faxe, der bliver uddannet til at løfte opgaven med at hjælpe eleverne med korrekt, sikker og tryg selvpodning. Det står eleverne frit for, om de ønsker at gøre brug af tilbuddet om selvpodning under supervision i skoletiden, eller om de lader sig teste andre steder uden for skoletiden, så længe de lever op til testkravet.

Læs om testkrav og selvpodning under supervision her

En tryg og sikker genåbning

Elever og medarbejdere hjælpes ad med at passe godt på hinanden og overholde Sundhedsstyrelsens seks generelle råd om smitteforebyggelse, så vi kan få en tryg og sikker genåbning af vores skoler. Eleverne bliver også opfordret til at læse Sundhedsstyrelsens råd særligt målrettet unge