Nyhed

Jacob har aldrig troet mere på sig selv

19-årige Jacob afsluttede sin FGU med troen på sig selv. Han troede, at han skulle være tømrer. I dag læser han til social- og sundhedsassistent. Selvom det er noget atypisk for en ung mand af anden etnisk herkomst, er Jacob afklaret. Han har nemlig aldrig troet mere på sig selv.

Uddannelsesvejen bliver afklaret

En dag talte Jacob om uddannelsesvalg med sin søster og hendes veninder. Veninderne læser til SOSU, og des mere de talte om uddannelse, des mere blev Jacob afklaret omkring, at SOSU-vejen også var den, han skulle gå. Jacob fortæller, at det egentlig lå ligefor:

– Mine venner har sagt til mig, at SOSU ville være noget for mig, fordi jeg er meget hjælpsom og omsorgsfuld, og også fordi, at jeg af natur er god til at tale med mennesker.

Jacob ved godt, at springet fra Byg, Bolig og Anlæg til SOSU-uddannelsen er stort. Men han ved også, hvad han vil, og hvad han er god til. Han fortæller:
– Jeg har altid følt, at det at kunne tale og at være social med andre mennesker er et naturtalent, som jeg har. Jeg er god til at tale med folk, at være omsorgsfuld, at kommunikere, og at være der for dem, der har brug for det.

FGU giver selvtillid

Jacobs tid på FGU har givet ham større selvtillid og hjulpet ham med at udfordre sig selv og hans kompetencer. Han har lært at stole på og lytte til sig selv, og ved nu, hvad han er god til. Han fortæller:

– Jeg har altid fået at vide, hvad jeg kan, og hvad jeg ikke kan, og hvad mit niveau var – jeg har aldrig nogensinde udfordret mig selv. FGU har lært mig at tage ansvar og lytte mere til mig selv end til andre. Før FGU tvivlede jeg meget på mig selv, men FGU hjalp mig med at indse, at jeg godt kan klare en uddannelse, selvom det er hårdt.

Udover selve uddannelsen, der har hjulpet Jacob videre, så har der også været nogle særlige personer på FGU, som har haft betydning for Jacob. Han fortæller:

– Gennemførelsesmentoren Meryem og min dansklærer Lykke betød rigtig meget for min selvtillid. De skubbede altid til mig, fordi de vidste, at jeg var i stand til mere, end hvad jeg selv troede. Før FGU har jeg haft mennesker omkring mig, som har sagt, at jeg godt kan, men her på FGU har de været gode til at sige det på en måde, så jeg faktisk forstod det. Jeg føler, at jeg er blevet set og hørt på FGU.

At skille sig ud på SOSU

Jacob er som en af få unge mænd med anden etnisk herkomst startet på SOSU-uddannelsen, men det gør ikke Jacob noget:

– Vi er få drenge på uddannelsen, men det provokerer mig ikke. Det er hyggeligt. Jeg har kun søstre og ingen brødre, så jeg er vant til at være omgivet af kvinder. Alle mennesker respekterer hinanden, og ingen viser forskel, så selvom jeg skiller mig lidt ud, så er det ikke noget problem.

Det kræver mod at turde skille sig ud og stå ved, hvem man er, og hvad man drømmer om at blive. Det er Jacob et godt eksempel på.