Kontakt landsbypedellerne

Flemming Hansen
Faglærer på Byg, Bolig & Anlæg
fh@fgu4you.dk51 39 59 33

Landsbypedellerne

Landsbypedellerne er et samarbejde indgået mellem FGU Midt- og Østsjælland og Ringsted Kommune. Som landsbypedeller løser elever tilknyttet værkstedet Byg, Bolig & Anlæg på FGU-skolen i Ringsted meningsfulde og praksisbaserede opgaver som led i deres produktionsgrunduddannelse (PGU). Opgaverne styrker elevernes kompetencer og giver samtidig et løft til Ringsteds lokalsamfund. Landsbypedellerne bliver flittigt brugt af de ti lokalråd i Landsbyforum Ringsted samt lokale foreninger, sammenslutninger mv. Herved får de udført reparationer, service- og vedligeholdelsesopgaver, som de ellers ikke ville få løst, eller som ville være op til frivillige kræfter at løse.

Eksempler på opgaver

På vegne af et af Ringsted Kommunes ti lokalråd, lokale foreninger, sammenslutninger eller lign. kan man som borger i Ringsted Kommune kontakte Landsbypedellerne om en konkret opgave, man ønsker udført. Eksempler kunne være:

 • Produktion, opsætning, service og vedligehold af:
  • Bådebroer
  • Bålhytter
  • Bord- og bænkesæt
  • Sheltere 
 • Rengøring af vejskilte
 • Græsslåning og hækklipning
 • Maleropgaver
 • Sørestaurering af mindre søer ved problemer med fiskebestanden eller for mange planter

Det med småt

Landsbypedellerne forbeholder sig ret til at sige nej til opgaver, der ikke vurderes at høre under den indgåede rammeaftale. Mængden af øvrige opgaver, det aktuelle antal af elever på værkstedet mv. kan også spille ind i vurderingen af, hvorvidt pedellerne kan påtage sig en konkret opgave. Landsbypedellerne udfører kun opgaver, der kommer Ringsted Kommunes lokalsamfund og dets borgere til gavn. Opgaver, der tidligere har været udført af en privat aktør, kan ikke komme i betragtning.

Galleri – Vedligehold af bådebroer