Nyhed

Nicky er stolt af sig selv

Da 22-årige Nicky begyndte på sin erhvervsgrunduddannelse (EGU) på FGU, var han en stille ung mand, som holdt sig tilbage i sociale sammenhænge. Efter sin tid på FGU er han nu meget mere udadvendt, og den personlige udvikling, gør ham stolt.

God støtte i trygge rammer

Som led i sin erhvervsgrunduddannelse (EGU) var Nicky tilknyttet værkstedslinjen Byg på FGU-skolen i Faxe fra efteråret 2021 til sommeren 2023. Sammenholdet og samarbejdet mellem lærere og elever er noget af det, som Nicky fremhæver, når han fortæller om sin tid på FGU. God støtte i trygge rammer var helt afgørende for hans personlige udvikling.

Nicky tilskriver selv Sanne [vejleder], Søren [faglærer på Byg] og Linda [dansklærer] sin personlige udvikling. Om deres betydning fortæller han:

– Da jeg startede på FGU, var jeg rigtig dårlig til at sige noget – både til andre mennesker, men også i undervisningen. Jeg var altid bare meget stille. Men Sanne, Søren og Linda viste mig, at der ikke er noget at være bange for. De har lært mig, at det ikke er farligt at åbne op over for andre mennesker, og at det er okay, at jeg gør det i mit eget tempo.

Forståelse og personlig tilgang til læring

Den personlige tilgang til læring, elevernes medindflydelse og lærernes forståelse for forskelligheder har også haft betydning for, at Nicky trivedes på FGU og fik lyst til at lære:

– Der var ikke nogen, som sagde ”jeg bestemmer, og du skal bare gøre, hvad jeg siger”. De [lærerne] bestemmer selvfølgelig, men havde jeg en idé til noget, jeg gerne ville bygge på værkstedet, så måtte jeg gerne det, uden der var nogen problemer, fortæller Nicky.

At sidde stille i for lang tid ad gangen er ikke Nickys spidskompetence, men det havde faglærer Søren forståelse for. Derfor fik Nicky nogle praktiske opgaver, som kunne holde ham fysisk beskæftiget samtidig med, at han kunne koncentrere sig om at lytte efter, når Søren skulle give en fælles besked eller instruktion i undervisningen.

Fuldtidsansættelse var den perfekte afslutning

Nicky fortæller, at FGU var det helt rigtige valg for ham og dét, som skubbede ham i den rigtige retning. Med hjælp fra sin vejleder Sanne fandt han en praktikplads hos virksomheden TL Solutions, hvor han også fik tilbudt fuldtidsansættelse, efter han dimitterede fra FGU-skolen – et tilbud han sagde ja til. Nicky fortæller:

– Det har virkelig hjulpet på min personlige udvikling at gå på FGU, og jeg er så glad for, at Sanne hjalp mig med at finde min praktikplads. Jeg flytter skurvogne rundt omkring i Danmark, og det synes jeg er virkelig sjovt. At jeg blev tilbudt et fuldtidsjob, var bare den perfekte afslutning.

Nicky er den første elev fra FGU-skolen i Faxe, der har gennemført en EGU, og det gør ham glad, eller som han selv siger:

– Jeg er i hvert fald meget stolt over, hvor jeg er henne nu, sammenlignet med hvor jeg var, da jeg startede på FGU.