Nyhed

Ny direktør tiltræder

Under de særlige omstændigheder, der hersker i hele landet i disse coronatider, tiltræder Jesper Madsen 1. april stillingen som ny direktør for FGU Midt- og Østsjælland.

Da vores tre skoler i Køge, Ringsted og Faxe er lukket som følge af myndighedernes anvisninger og både elever og medarbejdere hjemsendt, tog vi i dag virtuelt imod vores nye direktør – Jesper Madsen – på et fælles videomøde. Her præsenterede Jesper sig selv over for sine nye medarbejdere og fortalte lidt om fokusområderne for den kommende tid.

Fastholdelsen af eleverne er det primære fokus

I en tid, hvor vores tre skoler er lukket, og vi må bedrive fjernundervisning og fastholde kontakten med vores elever på afstand, havde den nye direktør særligt ét budskab til medarbejderne; Vi skal naturligvis holde vores elever studieaktive, men mindst lige så vigtigt er det, at vi sikrer deres trivsel. Ikke alle elever finder det lige nemt at være hjemsendt. For nogle er det blot en ekstra svær omstændighed i en tilværelse, der allerede er præget af sociale eller personlige udfordringer. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for også at få de elever, der er særligt udsatte, igennem krisen. Vi skal fastholde dem i deres uddannelse hos os, så vi sikrer, at de møder op på vores skoler, når vi åbner dem igen. Det er forudsætningen for, at vi efterfølgende kan arbejde videre med deres individuelle læringsmål og få dem godt videre i deres forløb.

En erfaren leder med stor faglig indsigt   

Det er en erfaren leder med stor faglig indsigt fra såvel kommunerne som uddannelsessektoren, der nu sætter sig for bordenden af vores institution. Jesper Madsen er akkurat hjemvendt fra en dannelsesrejse rundt om i verden med sin familie. Inden da var han bosat i Grønland, hvor han bestred stillingen som Skole- og Dagtilbudschef i Kommuneqarfik Sermersooq. Forud for det var han Rektor & Uddannelseschef på CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster. En af kendetegnene ved Jespers arbejde i uddannelsesverdenen har været målgruppen af unge, hvoraf en stor andel har været frafaldstruede. Elevernes trivsel ligger derfor den nye direktør særligt på sinde, da den er forudsætningen for, at vi kan arbejde med deres individuelle læringsmål, så de kan komme godt videre i job eller uddannelse. Læs mere om Jesper Madsen på hans LinkedInprofil